sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip met nieuwkomers, po (S2184)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao, die werken met nieuwkomers (anderstalige leerlingen) in schakelklassen eerste opvang, nieuwkomersklassen of azc-scholen.
 
Waar gaat de cursus over?
Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? Hoe maak je optimaal gebruik van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl. Hoe zet je hulpvragen in? Hoe maak je optimaal gebruik van de woordenschatsuggesties? In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.

Inhoud

 • begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • woordenschat en begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip Brons en Zilver
 • hoe en op welk moment is Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl inzetbaar in het onderwijs aan nieuwkomers?

Resultaat

 • U weet wat de belangrijke vaardigheden zijn bij begrijpend lezen.
 • U kent de verschillen tussen nieuwkomers en Nederlandse kinderen met betrekking tot deze vaardigheden.
 • U heeft kennisgemaakt met de beschikbare materialen (Brons en Zilver).
 • U kent de meerwaarde van Nieuwsbegrip Zilver ten opzichte van Nieuwsbegrip Brons.
 • U weet hoe u woordenschat kunt stimuleren met Nieuwsbegrip.
 • Om goed aan te sluiten bij de behoeften en vaardigheden van nieuwkomers, kunt u keuzes maken in het aanbod van Nieuwsbegrip. U weet welke keuzes u kunt maken.

Extra informatie

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb hele bruikbare tools ontvangen voor de NT2-les met Nieuwsbegrip.’
‘Door de cursus weet ik goed hoe ik Nieuwsbegrip kan toepassen in de praktijk.’

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Donderdag 23 januari 2020

Tijd
14.30-17.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599