sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het basisonderwijs (S2187)

Geef uw woordenschatonderwijs een stevige impuls

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. De cursus Nieuwsbegrip en Woordenschat is voor gevorderden.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekende woorden tegen. Zij moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Nieuwsbegrip helpt daarbij. In deze cursus leert u hoe u de verschillende Nieuwsbegriplessen kunt inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen.

Inhoud
Na een korte uitleg over het proces van woordenschatverwerving, gaan we in op de relaties tussen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. U krijgt te zien hoe u met de actuele woorden uit de Nieuwsbegriplessen een stevige impuls geeft aan uw woordenschatonderwijs. Met behulp van theorie en actieve werkvormen gaan we onder ander in op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik de digibordtools gebruiken bij Nieuwsbegrip en Woordenschat?
 • Hoe kunnen mijn leerlingen de woordhulp op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip gebruiken bij het lezen van teksten?

Resultaat 

 • U bent zich bewust van de rol van woordenschat binnen begrijpend lezen.
  • U kent de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen.
  • U bent bekend met de basisprincipes van woordenschatverwerving.
  • U kent de begrippen Mattheüseffect en dekkingspercentage.
  • U kent het verschil tussen impliciete en expliciete woordenschat.
  • U weet hoe leerlingen hun woordenschat uitbreiden.
 • U weet hoe u met Nieuwsbegrip (Brons en Zilver) werkt aan woordenschatuitbreiding.
  • U weet wanneer u Nieuwsbegrip kunt inzetten voor woordenschatuitbreiding.
  • U kunt een woordenschattoets samenstellen op www.nieuwsbegrip.nl.
  • U kunt Nieuwsbegrip als bron voor woordenschatuitbreiding gebruiken.
 • U weet hoe de stappen van de Viertakt van Verhallen terugkomen binnen Nieuwsbegrip.
 • U kunt woordafleidstrategieën aanleren (o.a. door modelen).

Wat u verder nog moet weten...

 • Deze cursus is voor leerkrachten die de basisprincipes van Nieuwsbegrip al goed kennen. Deze basisprincipes komen aan bod in de cursus Werken met Nieuwsbegrip in het bao (S2181).
 • Kijk voor meer informatie over Masterclasses Nieuwsbegrip (teamtrainingen op locatie) op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen.
 • Alle cursussen met open inschrijving over het werken met Nieuwsbegrip vindt u op www.cedgroep.nl/nieuwsbegripcursussen.
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio.

Reacties eerdere cursisten
‘Fijn, zo’n duidelijke opbouw in het aanleren van woordenschat. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’
‘Veel praktijkvoorbeelden en tips om te consolideren.’
‘Prettig om zo ervaringen uit te wisselen met collega's.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU

Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2018-2019
5 juni 2019

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam (locatie 2018-2019)

Kosten
€ 195,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal (prijs 2018-2019)

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599