sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Inschrijfformulier

Rekenen met nieuwkomers po (S3089)

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven.

Startdatum

Persoonsgegevens

Factuurgegevens


Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599