sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Extra ondersteuning

Een zorgeloze basisschooltijd is lang niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Veel kinderen hebben extra begeleiding nodig om de school zo goed mogelijk te doorlopen. Leerlingbegeleiders van de CED-Groep ondersteunen leerkrachten om het onderwijs af te stemmen op verschillen in de klas. Welke instructie, leerstofverwerking en tijd heeft deze leerling of dit groepje leerkrachten nodig om de onderwijsdoelen te halen? Onze leerlingbegeleiders sluiten aan bij uw vragen, wensen en behoeften. Uitgangspunt is altijd dat leerkrachten en ib'ers de meerwaarde van hun activiteiten ervaren.

Ouders
De CED-Groep voert niet alleen onderzoeken uit in opdracht van scholen en andere instellingen. Ook particulieren doen een beroep op onze expertise. Onze adviseurs hebben jarenlange praktijkervaring op het gebied van leerlingenzorg en ondersteunen u graag!

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.leerlingbegeleiding.cedgroep.nl

 

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599