sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Beter dan Goed

Streven naar het hoogst haalbare’, dat is de mentaliteit van een bestuurder. Verbeteringen aanbrengen en ruimte creëren voor optimalisatie van de kwaliteit van uw school en onderwijs, daar draait het om; oftewel van ‘goed naar beter’. CED-Groep helpt u graag bij deze kwaliteitsslag met verbetertraject ‘Beter dan Goed’.

Grip op kwaliteit
Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij de schoolbesturen en hun scholen. De Inspectie van het Onderwijs neemt dit als uitgangspunt voor het nieuwe inspectietoezicht. Het toezicht begint voortaan bij schoolbesturen in plaats van bij individuele scholen. Daarbij wordt het toezichtskader uitgebreid: van voldoende (het basisarrangement) naar goed.

Voor wie
Beter dan Goed is bedoeld voor meerdere scholen van één bestuur van het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Het gaat hierbij om scholen die nu een basisarrangement hebben. Bij een aantal modules van het verbetertraject is de aanwezigheid van het bestuur gewenst. Naast directies verwacht de CED-Groep ook vertegenwoordigers van het middenmanagement.

Doelstelling van Beter dan Goed
Wanneer alle modules van Beter dan Goed goed doorlopen zijn, heeft u een analyse van uw school/scholen in handen en een verbeterplan. Hiermee kunt u concreet werken aan het verbeteren van de kwaliteit binnen uw school/scholen. Uw doel: het predicaat ’goed’ van de Inspectie. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van toepassing:
• De modules sluiten aan bij de kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie:
1. Onderwijsproces
2. Onderwijsresultaten
3. Schoolklimaat
4. Kwaliteitszorg en ambitie
• U gaat aan de slag met de primair beïnvloedbare processen op de school.
• Deelnemende scholen zijn in staat een zelfevaluatie te maken. 

Bekijk het overzicht van de modules (pdf)

Meer informatie
?
Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Artikel
Lees artikel 'Basisschool De Noord wil meer dan ‘voldoende’', KlasseApart, oktober 2017

 

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599