sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Duiden Cito-resultaten

Data verzamelen en interpreteren met een onderwijsdoel voor ogen

Regelmatig worden wij als ‘bekende en betrokken buitenstaander’ gevraagd om mee te kijken naar de gegevens die de Cito-toetsen hebben opgeleverd en mee te denken over vragen als:

 • Was ons onderwijs het afgelopen half jaar effectief genoeg?
 • Zijn er trends waar te nemen, per vakgebied of over de hele linie?
 • Wat vertellen de groepsresultaten?
 • Welke acties kunnen bijdragen aan verbetering?
 • Wat gaan we doen om een succesvolle aanpak te borgen?
 • Hoe kunnen we leerkrachten met zwakke groepen ondersteunen?

In een dagdeel bekijken en analyseren wij met u de schoolbrede resultaten van de Cito-toetsen. In een gesprek lichten wij onze bevindingen en aanbevelingen toe.

Meer informatie
Neem contact op met Carla van Doornen, c.vandoornen@cedgroep.nl

 

Direct contact

Carla van Doornen

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599