sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Meesterlijk Besturen

Hoe waarborgt u als schoolbestuur dat scholen de doelen uit uw strategisch beleidsplan daadwerkelijk realiseren? Hoe houdt u iedereen gefocust? Hoe creëert u draagvlak voor het gevoerde beleid? En hoe vindt u de balans tussen sturen en loslaten? De aanpak Meesterlijk Besturen geeft houvast.

‘De Betere Basisschool’ is in een aantal jaren uitgegroeid tot een begrip in het basisonderwijs. Met deze krachtige, intensieve aanpak organiseert het management van de basisschool op een duurzame wijze de kwaliteit en opbrengsten. De uitgangspunten van De Betere Basisschool zijn ook uitstekend bruikbaar op schoolbestuurlijk niveau. Op dit niveau heeft de aanpak de toepasselijke naam ‘Meesterlijk Besturen’.

De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
• draagvlak bij directeuren en scholen voor de realisatie van strategische doelen
• alle betrokkenen hebben inzicht in de planning en dragen medeverantwoordelijkheid voor de realisatie van strategische doelen
• een inzichtelijke beleidscyclus: planning, besluitvorming, invoering, evaluatie/bijstelling en borging
• heldere besluitvormingsprocedures
• realisatie van het doel binnen gestelde termijnen en duurzame borging van het resultaat.

Meer informatie?
Neem contact op met Hans Piederiet, h.piederiet@cedgroep.nl

Individueel cursusaanbod
Er is ook een losse trainingsdag voor bestuurders, gebaseerd op de principes van Meesterlijk Besturen. Lees meer hierover bij onze cursussen: S7360 Verantwoord plannen en borgen voor besturen.

Direct contact

Hans Piederiet

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599