sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hoe inspectie-proof is uw school?

Sinds de Inspectie een nieuw onderzoekskader gebruikt, is er echt wel het een en ander veranderd voor scholen. Ze moeten nu bijvoorbeeld hun ambities expliciteren én aangeven hoe ze sturen op doelen.
De CED-Groep ontwikkelde een handige quickscan, waarmee scholen kunnen nagaan of ze al inspectieproof zijn. 

Analyse
Wilma Peulen, senior-adviseur bij de CED-Groep, is verrast over het beeld wat ontstaat vanuit de eerste tweehonderd ingevulde quickscans. In het artikel 'Hoe inspectieproof zijn scholen?' analyseert zij de uitkomsten van de scan. Lees artikel 'Hoe inspectieproof zijn scholen?'

Vul ook de quickscan in!
Bent u benieuwd of uw eigen school al inspectieproof is? U kunt de quickscan via deze link nog steeds vrijblijvend invullen!

Meer lezen over het gebruik van data?
Onlangs publiceerde het Kohnstamm Instituut het rapport Datagebruik in het onderwijs. Voor CED-collega Marijke Erades aanleiding om een opiniërend artikel te schrijven: Data verzamelen zonder onderwijsdoel,stop ermee! Hierin schetst ze in een notendop hoe scholen een data-ondersteunende cultuur kunnen creëren. 

Contact
Wij wisselen graag met u van gedachten. Wilt u een gesprek? Neem contact op met Wilma Peulen (w.peulen@cedgroep.nl). 

 

Direct contact

Wilma Peulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599