sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerwinst

Het begrip leergroei draagt bij aan een meer genuanceerde blik op scholen, waarbij de toetsscores in hun context worden gezien. Een hoog gemiddelde op toetsen is prima, maar wanneer blijkt dat leerlingen op deze school al jaren op hetzelfde niveau presteren, kun je je afvragen of de school voldoende uit hen heeft gehaald. En andersom: een score beneden het landelijk gemiddelde kan een hele prestatie blijken, wanneer de leerlingen in de jaren daarvoor op een nog lager niveau presteerden en bezig zijn aan een opmars. Dat alles kan nu zichtbaar worden gemaakt.

Landelijke pilot
De CED-Groep was betrokken bij de landelijke pilot Leerwinst en toegevoegde waarde, met OCW, de onderwijsinspectie, Rijksuniversiteit Groningen, GION, Universiteit Twente en de Cito-groep. Aansluitend op deze pilot heeft de CED-Groep het meten van de leergroei verder ontwikkeld.

Geen extra toetsen
Het mooie is dat scholen voor het bepalen van de leergroei geen extra toetsen hoeven af te nemen. Ze sturen hun toetsscores naar de CED-Groep. Daar worden de scores voor een of meer vakken (technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat en/of rekenen), die op allemaal verschillende schalen worden uitgedrukt, omgezet in vergelijkbare maten. Zo kunnen ze met elkaar worden vergeleken.

Artikel
Leergroei: Wat voeg jij als school aan leerlingen toe? Uit: KlasseApart, oktober 2016 (pdf)

Meer weten?
Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Direct contact

Hanke Geurts

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599