sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Interim ib'er

Heeft u tijdelijk behoefte aan een intern begeleider, bijvoorbeeld in verband lerarentekort, zwangerschap, ziekte of vertrek? De CED-Groep beschikt over ervaren en flexibele interim intern begeleiders, die op korte termijn het werk voor een bepaalde periode kunnen overnemen.
 
Rol van de ib'er 
De rol van de ib’er in een basisschool wordt steeds belangrijker. Een goede ib’er heeft visie op onderwijs van alle kinderen ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Onze interim intern begeleiders zijn resultaatgerichte professionals met een uitgebreide praktijkervaring in ib-werkzaamheden, die zich snel inwerken en aansluiten bij wat uw school nodig heeft. Zij lossen een kort- of langdurend capaciteitsprobleem op. Daarnaast zijn zij in staat om lopende of nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

Expertises
Onze ib’ers beschikken over passende expertise. Zij zijn uitstekend in staat om o.a. de ondersteuningsstructuur te versterken, ontwikkelingsperspectieven op te stellen, te werken met groepsplannen (planmatig werken), het uitvoeren van klassenbezoeken, verzorgen van collegiale feedback en het opstellen van trendanalyses.

Informatie 
Heeft u vragen over dit onderwerp?  Neem contact op met Carla van Doornen, c.vandoornen@cedgroep.nl.

Ervaringen van directeuren en leerkrachten
“In korte tijd heeft de interim ib’er de interne begeleiding van onze school een flinke impuls gegeven, waar de nieuwe intern begeleider mee verder kan.”
“De inzet van de interim ib’er is zeer professioneel. In korte tijd verzet ze veel werk.” 
“Het was voor de school heel plezierig dat er een intern begeleider kwam met veel inhoudelijke kennis die daardoor de leerkrachten goed kon begeleiden en coachen.”

Direct contact

Carla van Doornen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599