sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Persoonlijk Koersonderzoek

Vanuit integraal personeelsbeleid is het belangrijk om een relatie te leggen tussen de organisatiedoelen en de persoonlijke doelen van medewerkers. Een organisatie kan pas veranderen als ook iedereen in de organisatie daaraan daadwerkelijk een bijdrage levert. Het Persoonlijk Koersonderzoek brengt de mens dichter bij uw organisatiedoelen. De CED-Groep kan u hierbij ondersteunen.

Een goede vertaling van visie naar functieprofielen en individuele competenties wordt steeds belangrijker. Enerzijds staan leidinggevenden voor het nemen van ingrijpende beslissingen ten aanzien van de inzetbaarheid van hun medewerkers, anderszijds zijn medewerkers kritischer over de persoonlijke groeimogelijkheden die de organisatie biedt.

Wat kan PKO voor mij betekenen?
Het is een uitdaging om de vertaalslag te maken vanuit de gemeten competenties naar de gewenste competenties. Er ligt een kans om de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers in kaart te brengen. PKO omvat een uniek programma om functioneren, competenties, profielen en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelen van uw organisatie.

Hoe werkt PKO?
Een kandidaat leest een korte handleiding en start het programma via internet op. Na het invullen van een aantal gegevens kan begonnen worden met het benatwoorden van de vragenlijsten. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, verschijnt binnen enkele seconden op het beeldscherm het eigen profiel en een eerste schriftelijke rapportage. Na beantwoording van relevante vragenlijsten via internet wordt volgens geobjectiveerde criteria een kwalitatieve analyse gemaakt. Als resultaat van elk onderzoek ontvangt u zowel een schriftelijke als een mondelinge rapportage.

Waar kan ik PKO voor gebruiken?
U kunt PKO onder andere gebruiken voor competentieontwikkeling, verzuimreductie, loopbaanbegeleiding en leerkrachtanalyse bij disfunctioneren. U kunt kiezen voor een PKO als start van een eigen ontwikkelingstraject of voor een van onze integrale trajecten in het kader van IPB.

Meer informatie
Neem contact op met Carla Versteeg, c.versteeg@cedgroep.nl, 06 13251629.


Direct contact

Carla Versteeg

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599