sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Schoolplan

Een goed schoolplan geeft houvast en fungeert als een kompas voor de ontwikkelingen binnen uw school de komende jaren. Dit nieuwe schoolplan (2019‐2023) moet voldoen aan de nieuwe eisen van de inspectie. De CED-Groep begeleidt besturen en scholen die vanuit hun eigen ambities en drijfveren een schoolplan schrijven.

De begeleiding kan geheel naar uw wens worden vormgegeven. We kunnen u bijvoorbeeld helpen met het:
• formuleren van een breed gedragen visie en missie
• uitvoeren van een kritische SWOT-analyse
• formuleren van beleidsvoornemens en ambities
• vertalen van beleidsvoornemens in jaarlijkse operationele doestellingen
• verantwoord plannen en borgen van de voornemens en de eerder behaalde doelstellingen
Het is ook mogelijk om het hele proces te laten ondersteunen; vanaf het eerste idee tot en met een kant en klaar document. We kunnen ook de kritische meelezer zijn van uw schoolplan.

Uw schoolplan in 4D
De CED-Groep werkt vanuit de kwaliteitscyclus 4D. De 4 D’s staan voor Data, Duiden, Doelen en Doen. Dit is een perfect instrument voor het beschrijven van uw schoolplan. In de 4D-cyclus maakt u beheersbaar en voorspelbaar wat u met uw schoolorganisatie wilt en kunt bereiken binnen de beleidsdomeinen. Schoolleiders van scholen die werken met deze kwaliteitscyclus zullen de systematiek direct herkennen.

Wilt u een aantal strategische thema’s bestuursbreed en praktisch uitwerken vanuit een duidelijke visie? Bijvoorbeeld opbrengstgericht werken, burgerschap, kansengelijkheid of het versterken van eigenaarschap. Wij kunnen u ook hierbij inhoudelijk en procesmatig ondersteunen

Meer informatie
Voor vragen over de mogelijkheden voor uw school(bestuur), neem dan contact op met Hans Piederiet, h.piederiet@cedgroep.nl.
 

 

 

Direct contact

Hans Piederiet

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599