sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag

Op een adequate manier omgaan met gedrag van leerlingen is een onderwerp dat op alle scholen dagelijks aan de orde komt. Het is essentieel om gericht te werken op school aan gedrag. U bouwt op deze manier aan een plezierige en veilige leeromgeving en u voorkomt gedragsproblemen. Wat verstaan jullie als team onder gewenst gedrag op school? Hoe geven jullie dit binnen de school vorm? Pakken jullie dit ook schoolbreed aan? In een schoolomgeving waarin iedereen zich thuis voelt, is er ruimte voor goed onderwijs en komen kinderen tot leren. Ondanks een preventieve aanpak kunt u binnen uw school toch te maken krijgen met lastige situaties, zoals een moeilijke groep of hardnekkig pestgedrag. Wij denken graag met u mee hoe u schoolbreed aan de slag kunt met gedrag.

 
 • Leerkracht

  Leerkrachtcompetenties waarborgen de kwaliteit van het onderwijs. De CED-Groep is ervan overtuigd dat leerkrachten het kapitaal van de ...

  Lees meer

 • Leerling

  De CED-Groep helpt scholen om sociale competentie structureel op te nemen in het lespakket. Op leerkrachtniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau ...

  Lees meer

 • Schoolbeleid

  Het is goed om preventief beleid te vormen op school t.a.v. gedragsproblemen. Juist kinderen met gedragsproblemen hebben baat bij duidelijke regels, ...

  Lees meer

 • Leerlingvolgsysteem

  Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk. Om de voortgang van elk kind systema ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599