sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Invoering van de De Vreedzame School
Wilt u Vreedzame School worden? Dan is een invoeringstraject noodzakelijk. Bij de CED-Groep werken ervaren Vreedzame School-trainers.

Meer informatie
Alle informatie over De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk vindt u op www.vreedzameschool.nl, of neem contact op met het secretariaat van De Vreedzame School, devreedzameschool@cedgroep.nl

Artikelen
Lees artikel De Vreedzame School, ‘Je ziet dat kinderen met elkaar in gesprek gaan’, KlasseApart,  mei 2014

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599