sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

PH-meter CED-Groep®

Opbrengstgericht werken aan sociaal gedrag van de leerling is onlosmakelijk verbonden aan het pedagogisch handelen van de leerkracht. Al dan niet bewust tonen leerkrachten modelgedrag aan de groep en verwachten bepaald sociaal gedrag van kinderen, vanuit onderliggende eigen normen. Door opbrengstgericht te werken aan gedrag maken we teamleden bewust van het sociale gedrag wat ze werkelijk van leerlingen verwachten en het modelgedrag dat ze leerlingen dagelijks tonen.

Voldoende standaard
Vanuit deze bewustwording bepaalt een school waar ze de lat leggen op het gebied van de ontwikkeling van sociale talenten bij kinderen en welke voldoende standaard voor pedagogisch handelen ze daarvoor gaan hanteren in het eigen modelgedrag. Zo krijgt een leerkracht inzicht welk gedrag van hem leidt tot gewenst gedrag, ongewenst gedrag of zelfs probleemgedrag bij de leerling.

De PH-meter
Om opbrengstgericht te kunnen werken aan sociaal gedrag, ontwikkelde de CED-Groep de PH-meter CED-Groep®. Dit is een instrument om het pedagogisch handelen in kaart te brengen. De PH-meter zet het direct waarneembaar gedrag van leerkrachten centraal en brengt patronen in kaart van uw organisatorische en didactische gedragingen en uw pedagogische vaardigheden. De centrale gedachte is dat je het gedrag van kinderen pas kunt veranderen als het gedrag van de leerkracht verandert.

Standaarden
Vervolgens biedt de PH-meter hele concrete informatie ter bespreking in het team: wat verstaan we expliciet onder pedagogisch handelen? Op deze wijze kom je tot standaarden voor pedagogische handelen passend bij de doelgroep. De voldoende standaard voor pedagogisch handelen wordt opgenomen in het groepsplan sociaalgedrag als 'goed' pedagogisch handelen passend voor het grootste deel van de leerlingen (basisarrangement).

Afstemmen op onderwijsbehoeften
De PH-meter maakt leerkrachten en pedagogisch medewerkers allereerst bewust van hun feitelijk handelen en de gevolgen hiervan op de drie basisbehoeften (autonomie, competentie en relaties aangaan) van kinderen. U kunt uw handelen nu heel expliciet afstemmen op de onderwijsbehoeften van een groep kinderen. 

Aan de slag met de PH-meter
Wilt u werken met de PH-meter? Wij begeleiden u bij het werken met de PH-meter binnen een begeleidingstraject. Hierbij wordt de ib'er getraind in het werken met de PH-meter, waarna hij het instrument volgens de PCDA-cyclus leert inzetten in de eigen school. Het begeleidingsaanbod kan bestaan uit een kennismakingsworkshop, gevolgd door een maatwerktraject op uw school, inclusief 'train-de-trainer' voor de ib'er.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met Audrey Machielsen: a.machielsen@cedgroep.nl

Verder lezen:
Wat levert de PH-meter op?

Nieuwsgierig naar de PH-meter? Blader alvast door hoofdstuk 2 van het instrument.

Direct contact

Audrey Machielsen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599