sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doordacht Passend Lesmodel

Wilt u bewuster en effectiever lesgeven en de betrokkenheid van uw leerlingen verhogen? Ga dan met het Doordacht Passend Lesmodel aan de slag! De CED-Groep heeft het DPL door de jaren heen versterkt met de inzichten van Breinsleutels (neuropsychologie), de technieken van Teach Like a Champion en activerende en coöperatieve werkvormen.

Doen
In de CED-aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’ (data, duiden, doelen, doen) staat de vierde ‘d’ voor doen. Hoe geeft u dit ‘doen’ handen en voeten? Het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) is een aanpak die tot effectief lesgeven leidt. Het DPL en het Expliciet Directe Instructiemodel (EDI) zijn beide geïnspireerd op het veelgebruikte directe instructiemodel. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leerkrachtgestuurde instructiemodel de beste resultaten boekt. 

De voordelen van DPL
DPL is een geïntegreerd model waarin effectiviteit voorop staat. Het bevat elementen van:
• De vijf meest succesvolle interventies in het onderwijs van John Hattie
• Doeltreffende technieken van Teach Like a Champion. Deze zijn gekoppeld aan de fases van het directe instructiemodel
• Effectieve elementen van EDI (controle van begrip)
• Ruimte voor de onderwijsbehoeften van leerlingen
• Inzichten uit de neuropsychologie (Breinsleutels)
• Activerende en coöperatieve werkvormen

Het DPL invoeren
Onze adviseurs helpen teams bij het invoeren van het DPL. Door het volgen van de trainingen investeren leraren in hun didactische en pedagogische kwaliteiten. Het DPL staat los van vakinhouden en is goed bruikbaar wanneer u werkt met drie verschillende arrangementen en gedifferentieerde instructie. Na afloop van het traject werken alle leerkrachten volgens het DPL, is er een doorgaande lijn op het gebied van lesopbouw, klassenmanagement en didactisch handelen en verbeteren de leerlingresultaten.

Gratis download
Download de DPL Kijkwijzer (om zelf in te vullen)

Reacties van scholen
Het DPL-traject is op vele scholen vruchtbaar gebleken. Enkele reacties van leraren die deelnamen aan het traject:
• “Het DPL bracht ons afstemming binnen het team, een doorgaande lijn.”
• “We praten echt over aanpak en werkwijze in de groep.”

Artikelen
Lees het artikel 'De kinderen zijn gemotiveerder en leren beter'. Uit KlasseApart, februari 2019 (pdf)
Lees het artikel'Betere structuur, betere rekenresultaten. Uit KlasseApart, oktober 2016 (pdf)
Lees het artikel 'Doelbewust, interactief en coöperatief in KlasseApart, oktober 2015

Download de flyer

Gerelateerde links

Direct contact

Hanneke van Keeken

Wilma Peulen

Currsussen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599