sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Feedback

Feedback geven en feedback ontvangen: beide zijn belangrijk in het onderwijs. Leerlingen die feedback mogen geven en krijgen, nemen actiever deel aan het leerproces. Leraren krijgen beter zicht op het leerproces van de leerlingen en kunnen het onderwijs beter afstemmen wanneer zij regelmatig feedback krijgen op hun lessen. Juiste feedback draagt bij aan het welbevinden op school, aan een veilig schoolklimaat. Feedback geven en krijgen is dus van essentieel belang!

In een feedbackrijke school en in een feedbackrijke klas vindt op allerlei niveaus feedback plaats, bijvoorbeeld van directeur naar teamleden, of van leerkracht naar leerling. Maar hoe geef en ontvang je feedback nu op de juiste manier? Ken ik de zeven feedbackstappen en pas ik die goed toe? Allerlei vragen die binnen een team gesteld kunnen worden. Wilt u aan de slag met feedback binnen uw school of wilt u een feedbackrijke school worden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Traject De feedbackrijke school: een lerende organisatie
Feedback tussen directie en teamleden, tussen teamleden onderling en tussen teamleden en ouders.
Op offertebasis.

Cursus open aanbod: De feedbackrijke klas
Feedback tussen leraar en leerlingen en leerlingen onderling. Lees Meer...

Feedback in de klas met Return to sender
Leerlingen groep 7/8 geven feedback aan leerkracht.
Op offertebasis. 

Vragen?
Neem contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl

Direct contact

Wilma Peulen

Cursussen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599