sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Achtergrond en leerlingprofielen

We vinden het allemaal belangrijk dat we onze kinderen opvoeden tot kritische burgers, probleemoplossers, die goed kunnen samenwerken en ook nog betrokken zijn bij de wereld om hen heen. De zogenoemde vaardigheden van de 21e eeuw hebben we in het onderwijs vertaald in ingewikkelde modellen. Maar de termen die daarin worden gebruikt vallen buiten de belevingswereld van onze leerlingen. Hoe kunnen we hen duidelijk maken wat we van hen verwachten? Skillis heeft het complexe vraagstuk over toekomstbestendig leren teruggebracht naar vier kernvaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken.

De vier kernvaardigheden zijn vertaald in leerlingentaal. Die zijn:
• Sterke denker
• Doe-het-zelver
• Open kijker
• Teamspeler
Lees meer over deze leerlingprofielen

Onderstaande beschrijvingen laten zien een leerling het leren aanpakt: welke vragen stellen deze leerlingen zichzelf en de ander? Wat doen ze? En hoe stellen ze zich op?

Sterke denker Open kijker Doe-het-zelver Teamspeler
Ik stel vragen Mijn blik is open Ik kan en wil leren Ik zet me in
Ik zoek naar antwoorden Ik verplaats me in een ander Ik regel mijn werk Ik stem af
Ik denk als een programmeur Ik sta stil bij wat ik doe Ik motiveer mezelf en anderen Ik houd rekening met mijzelf en anderen
Ik gebruik mijn fantasie
Ik leer zo efficiënt mogelijk

Vier kernvaardigheden
De vier kernvaardigheden helpen leerlingen ook om later complexe taken uit te voeren op een manier die past in de tijd waarin ze dan leven. Ze zijn dus niet alleen gericht op het leren van nu, maar ook op het functioneren in de toekomst. Deze kernvaardigheden geven aan wat echt het verschil maakt als je met de vaardigheden van de 21e eeuw aan de slag gaat, namelijk: beschikken over denkkracht, zelfregulering toepassen, perspectief nemen en samenwerken.

Tot slot benadrukken we dat we er niet vanuit moeten gaan dat kinderen bijbehorende vaardigheden zomaar oppikken. Naast mogelijkheden om deze vaardigheden in de praktijk te brengen hebben leerlingen expliciete instructie nodig over hoe ze aan de slag moeten met deze 21e eeuwse doelen. Bijvoorbeeld: hoe reflecteer ik op een goede manier? Hoe maak ik een inschatting of ik de stof beheers? Hoe stel ik goede (onderzoeks)vragen? En als je als leerkracht bewust werkt aan de 21e eeuwse doelen zul je je leerlingen daarin moeten begeleiden en beginnen met de juiste instructie en zelf het bijbehorende voorbeeldgedrag vertonen.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599