sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Begeleiding op maat

Schoolbesturen, directies en leerkrachten hebben vragen over het toekomstgericht maken van het onderwijs, zoals:
• Ik wil iets doen met 21e eeuwse vaardigheden, maar hoe pak ik dit aan?
• Ik kom tijd tekort, doe ik wel de juiste dingen?
• Hoe kan ik het beste werken aan de persoonsvorming van mijn leerlingen?
• Hoe geef ik het beste invulling aan mijn veranderende rol als leerkracht?
• Ben ik zelf een goed rolmodel voor onze leerlingen?
• Hoe vertaal ik mijn gedachten naar handelen in de klas?

Maatwerk
Adviseurs van de CED-Groep gaan op bestuurs- en schoolniveau aan de slag om de Skillis-aanpak praktisch vorm te geven. Dat ziet er als volgt uit:
1. Formuleren van een visie op toekomstgericht leren
2. Professiionalisering van leerkrachten: hoe maak je van je leerlingen sterke denkers, open kijkers, doe het zelvers en teamspelers?
3. Voorbereiding op de praktijk: formuleren van een maatwerk-aanpak voor in de praktijk
4. Borging: kwaliteitskaarten maken om ervoor te zorgen dat Skillis duurzaam wordt toegepast in uw school.

In dit maatwerktraject kunnen ook kant-en-klare lessen ingebouwd worden, waarin de toekomst gerichte vaardigheden al in het lesmateriaal zijn verwerkt. Hierbij kunt u kiezen uit:
Makkie om te maken: Dit lespakket opent de weg om de Skillis kernvaardigheden ‘in het echt’ toe te passen. Leerlingen krijgen de opdracht om een levensecht probleem op te lossen. In de lesuitwerking staan altijd Skillisdoelstellingen centraal. De oplossing van het probleem bestaat altijd geheel of gedeeltelijk uit het maken van iets met de 3D printer.
• E-learning modules voor leerlingen waar de vier kernvaardigheden van Skillis kunnen worden toegepast in een wereldoriëntatieproject (Robotisering) en in lessen over Informatieverwerken.

Of kiest u liever voor een Basiscursus Leerkrachtvaardigheden Skillis?

 

Webwinkel

In de snel veranderende maatschappij is het belang om samen kennis te vergaren en te verdiepen. Daarom zijn we samen met de CED-Groep aan de slag gegaan!

Schoolbestuur VCPO (Spijkenisse)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599