sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ervaringen op De Bolderik in Hank

tekst: Wilma Peulen

Basisschool de Bolderik in Hank is aan de slag met vaardigheden van de 21e eeuw. Vanaf schooljaar 2016/2017 pakken ze dit structureel aan in alle groepen. Meteen na de zomervakantie startte ik als begeleider vanuit CED-Groep met een studiedag.

Kernvaardigheden Skillis
We behandelden de vier kernvaardigheden (zie schema hieronder) van Skillis. 


 

Samen hebben we gekeken wat het team al gedaan heeft en waar we op aan kunnen aansluiten. Tenslotte bepaalden we samen met welke kernvaardigheid het team als eerste aan de slag zou gaan. Dat werd de vaardigheid ‘Zelfregulering’, in leerlingentaal noemen we dit de ‘Doe-het-zelver’. We bespraken de doelen die bij zelfregulering horen en de vijf gouden regels:
1. Maak planning zichtbaar
2. Werk met doelen
3. Model het gewenste gedrag
4. Daag leerlingen uit
5. Geef feedback

Het team is gewend om te sturen op doelen, dus dat was geen probleem. Leerlingen uitdagen zit in de genen van de school, dus ook dat behoefde weinig toelichting. Maar model het gewenste gedrag? Hoe doe je dat als je doel is :‘Fouten maken mag?’ Om de planning zichtbaar te maken, gingen de leerkrachten zelf aan de slag. Ze koppelden de doelen van de kernvaardigheden twee keer per dag aan bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld: Hoe motiveer ik mezelf als ik geen zin heb? Dit gebeurde bij rekenen en gym. Feedback geven koppelden we in eerste instantie aan vaste momenten op een dag. Maar al snel ontdekten we, dat directe feedback het beste werkt op het moment dat je bepaald gedrag ziet. 

Fantastische resultaten
Tijdens de klassenconsultaties zagen we de eerste fantastische resultaten. Een juf die een verkeerde instructie gaf en daarop gewezen werd door een leerling. Maar… fouten maken mag. De vraag aan de juf was vervolgens: ‘Wat heb je er nu van geleerd?’  
Een ander voorbeeld: kleuters die allemaal binnen een dag zelf hun jas dicht kunnen maken, omdat het doel van de dag is: ‘We gaan net zolang door tot we het kunnen’. Groep 3 leerlingen die zelf hun werk regelen, dat past bij het doel van de les. En ook: leerlingen die aan de slag gaan, ondanks de weinig motiverende stof, want ze weten dat je soms ook iets moet doen wat niet leuk is, om iets te kunnen bereiken.

Denkkracht
Na de eerste kernvaardigheid (Zelfregulering) gingen we verder met de tweede kernvaardigheid: Denkkracht. Ook nu weer met de vijf gouden regels en de doelen die horen bij Denkkracht, in leerlingentaal: ‘De sterke denker’. Deze kernvaardigheid bleek wat lastiger. Het werd ook drukker op school. We moesten er op letten dat het echt op de agenda bleef staan en we dat het – om het actueel te houden - blijven koppelen aan dagelijkse activiteiten. Maar iedereen ging door! Inmiddels is het Startboek Skillis groep 5 t/m 8 verschenen, waardoor er ook weer concrete suggesties zijn om in de groepen aan de slag te gaan.
In september 2017 gaan we op school verder met de volgende kernvaardigheid Perspectief nemen en daarna Samenwerken. Motivatie is geen probleem, want het doel: ‘Ik motiveer mezelf en anderen’ zit bij iedereen nu diep in het dna!

Meer weten?
Neem contact op met Wilma Peulen (w.peulen@cedgroep.nl) of bekijk de informatie over Skillis.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599