sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

School & maatschappij

Een school staat midden in de maatschappij. Stedelijke maar ook landelijke ontwikkelingen hebben vaak hun weerslag op de invulling van de schoolpraktijk. De CED-Groep ontwikkelt producten die rechtstreeks voortvloeien uit deze maatschappelijke ontwikkelingen en/of adviseert en ondersteunt scholen bij het aanpassen van het beleid.

 
 • Burgerschap

  Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Burgerschap is het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de samenlev ...

  Lees meer

 • Meldcode Huiselijk Geweld

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds een aantal jaren verplicht voor alle organisaties die direct of indirect met kinderen en ...

  Lees meer

 • Mijn Stad

  Organiseert u een vakantieschool, een weekendschool of ander buitenschools leertraject? De makers van Nieuwsbegrip ontwikkelden een aantrekkelijk les ...

  Lees meer

 • Nieuwkomers

  Kinderen van vluchtelingen en andere nieuwkomers hebben recht op onderwijs. De opvang van deze leerlingen stelt veel docenten, schoolleiders en bestu ...

  Lees meer

 • Ouders

  Ouders ondersteunen met materialen en trainingen waarmee zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Dat ziet de CED-Groep als speciale opdra ...

  Lees meer

 • Schakelklassen

  Schakelklassen bieden taalzwakke leerlingen, meestal voor de duur van een jaar, intensief taalonderwijs, eventueel buiten het vaste klassen ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599