sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame School

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, en zich positief sociaal gedragen. Het programma is inmiddels met veel succes op zo’n 450 basisscholen ingevoerd.

Samenwerken
Werk samen met uw leerlingen aan een school
• Waar leerlingen een stem hebben;
• Die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap;
• Waar sprake is van minder conflicten en ordeverstoring;
• Met betere relaties binnen de groep;
• Waar sociale competentie vergroot wordt;
• Waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school.

Leerlingen worden opgeleid tot mediator, en krijgen ook andere verantwoordelijkheden. In de klas, én in de school. Kinderen leren zo, door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische samenleving. De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Meer dan een lesmethode
De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook een bepaalde houding van het onderwijzend personeel. Het driejarige invoeringsprogramma is om die reden altijd een combinatie van het invoeren van de lessenserie en een lerarentraining en bijbehorende coaching.
Het programma van De Vreedzame School bestaat nu uit een aantal onderdelen. De basis is een structureel lesprogramma voor sociale competentie, een lessenserie waarin voor alle groepen een wekelijkse les/activiteit is opgenomen. Daar bovenop zijn verschillende modules mogelijk.

Deelname
Bij het intakegesprek wordt er gekeken naar de specifieke wensen en mogelijkheden van de school. Na de intake kan en berekening van de kosten worden gemaakt. Voordat de school van start gaat, volgt voorlichting aan het team.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.devreedzameschool.nl of neem contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl.
Lees artikel 'Twintig jaar De Vreedzame School', KlasseApart, februari 2019 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599