sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Mijn Stad

Organiseert u een vakantieschool, een weekendschool of ander buitenschools leertraject? De makers van Nieuwsbegrip ontwikkelden een aantrekkelijk lespakket, met als thema ‘Mijn Stad’. Het pakket is inmiddels door veel scholen in Nederland met plezier gebruikt. 

Nieuwsbegripformule
Met het lespakket Mijn Stad werken uw leerlingen aan taal, rekenen en sociale competenties. De teksten en opdrachten voor taal en rekenen zijn ontwikkeld volgens de Nieuwsbegripformule. (zie www.nieuwsbegrip.nl) Er is in het lespakket ook aandacht voor reflectie op het eigen leerproces van de leerling.

Thema
Teksten en opdrachten staan in het teken van ‘Mijn Stad’. Naast het lezen van teksten en het maken van verwerkingsopdrachten rond dit onderwerp, wordt er tijdens de lessen ook gewerkt aan het maken van een gezamenlijk product: een krant voor kinderen waarin de eigen stad wordt aangeprezen als toeristische bestemming. De krant kan aan het einde van de zomerschoolperiode gepresenteerd worden aan familie, schoolgenoten en mogelijk de VVV.

Niveaus
Er zijn teksten en opdrachten gemaakt op drie niveaus:
- Groep 4 (AA in Nieuwsbegrip)
- Groep 5/6 (A in Nieuwsbegrip, met rekenopdrachten voor groep 5/6)
- Groep 7/8 en overgang naar VO (B in Nieuwsbegrip) 

Omvang

Het pakket bevat lesmateriaal (taal, rekenen en sociaal) voor in totaal twaalf lessen van 2,5 uur. Het leerlingboek is een (gebonden) werkboek waarin alle teksten en opdrachten per dag geordend staan. De leerkrachthandleiding is een map, met een toelichting op de basisprincipes van de taal- en rekenmethodiek en instructies voor de uitvoering van het programma. Ook staan hierin instructies voor de opdrachten voor sociale competentie, antwoorden op de opdrachten en een afsluitende taaltoets.
Bekijk een deel van een leerlingboek

Bestellen
Om met het pakket te werken heeft u per klas 1 handleiding nodig, en voor elke leerling 1 leerlingboek.
Handleiding: 50,- euro
Set van 5 leerlingboeken (5 boeken zelfde leerjaar) 125 euro
Bestel het pakket in onze webwinkel

Meer weten?
Heeft u interesse in het zomerschoolpakket? Neem dan contact op via: mijnstad@cedgroep.nl.

Advies
Naast het lesmateriaal bieden we ook advies en begeleiding bij het inrichten van uw zomerschool. We kunnen u adviseren over vraagstukken rond selectie van uw doelgroepen, uw curriculum, het betrekken van ouders bij de zomerschool en meer. Ook kunnen we desgewenst gekwalificeerde leerkrachten leveren. Meer weten? Mail ons via mijnstad@cedgroep.nl.

Direct contact

Dineke de Groot

Kinderen maken sneller stappen met lezen en rekenen. Zij leggen verbanden tussen verschillende begrippen en zoeken woorden sneller op. Ook hun grammatica is vooruitgegaan.

Nick, leerkracht middenbouwgroep - Den Haag

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599