sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Meldcode Huiselijk Geweld

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds een aantal jaren verplicht voor alle organisaties die direct of indirect met kinderen en jongeren werken. De CED-Groep ondersteunt u bij het werken met de meldcode.

Waarom de meldcode?
Jaarlijks zijn ruim 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. In elke groep zit gemiddeld één kind dat mishandeld wordt. De overheid wil dit aantal omlaag brengen, en heeft daarvoor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geïntroduceerd. Daarin staat duidelijk beschreven wat er van u als professional wordt verwacht bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode biedt houvast in het proces van signaleren en handelen doordat hij duidelijk beschrijft wat er in elke fase van het proces gedaan moet worden. Door het zorgvuldig volgen van de meldcode biedt hij tevens rechtszekerheid aan professionals.


Voorlichting en training
Wij bieden schoolteams een basisvoorlichting aan. Deze wordt op locatie uitgevoerd en neemt een uurl in beslag. Doel hiervan is: bewustwording creëren, bestaande kennis activeren, nieuwe kennis opdoen. Vragen die aan de orde komen:
• Hoe werkt de meldcode?
• Wat zijn de verschillende vormen van kindermishandeling?
• Wat zijn signalen die duiden op mishandeling?
• Wat is de taak van school in dezen.
• Hoe willen u en uw team deze verantwoordelijkheden invullen?

Naast de basisvoorlichting bieden wij een eendaagse training signaleren aan. Doel van deze training is: bewustwording van de signalen die je als docent vaak onbewust meekrijgt, maar die in de dagelijkse praktijk vaak niet verder komen dan een vaag onderbuikgevoel. Deze training maakt u alerter en geeft u instrumenten in handen om beter te signaleren en te handelen.

Implementatie geslaagd maar nu….
Mogelijk zijn er al veel scholen die de meldcode geïmplementeerd hebben in hun organisatie.
Het is niet ondenkbaar dat bij het werken met de meldcode dilemma’s ontstaan.
Over deze vraagstukken denken wij graag mee.

Informatie
Wil u het thema huiselijk geweld en kindermishandeling prominenter op de agenda plaatsen binnen uw school? Heeft u behoefte aan meer kennis en vaardigheden om signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld op te vangen? De CED-Groep biedt een aanbod op maat. Neem daarvoor contact op met Annelies van Oudheusden, a.vanoudheusden@cedgroep.nl.

Meer informatie over het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u vinden op de volgende websites:
www.meldcode.nl
www.vooreenveiligthuis.nl
www.nji.nl
www.kindermishandeling.nl
www.meldcodeopschool.nl

 

 
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599