sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basisonderwijs

Anderstalige nieuwkomers in de basisschoolleeftijd moeten naar school. Ze hebben recht op onderwijs. Er zijn verschillende typen scholen die het onderwijs aan nieuwkomers verzorgen. De Inspectie van Onderwijs  maakt onderscheid tussen AZC scholen (type 1), grote zelfstandige scholen (type 2), scholen met één of twee opvangklassen (type 3) en een aantal leerlingen op een basisschool (type 4).

In dit filmpje wordt uitleg gegeven over de verschillende typen nieuwkomersscholen. (bron: Lowan)

In centrale opvangklassen krijgen de leerlingen vijf dagen in de week onderwijs. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal. Maar er staan ook andere vakken op het programma, zoals rekenen en schrijven. Nieuwkomers op een type 4-school krijgen ondersteuning in de klas, of krijgen buiten de klas individueel of in kleine groepjes Nederlandse les.

Training, begeleiding en advies

Cursussen voor individuele deelnermers

Materialen

Algemene tips

FAQ leerkrachten nieuwkomers in het basisonderwijs

FAQ vrijwilligers

Heeft u vragen?
Wilt u meer weten over wat de CED-Groep voor uw school kan betekenen? Neem contact op met Hans Piederiet, h.piederiet@cedgroep.nl, hij helpt u graag verder!

 

  

Direct contact

Hans Piederiet

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599