sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Algemene tips

Zorg voor een veilig klimaat in de klas
Zorg voor rust en structuur. Gebruik pictogrammen om duidelijk te maken hoe de dag verloopt en welke activiteiten er op het programma staan.

Geef veel doe-opdrachten / gebruik de TPR-methode
Doe dit volgens de zogenaamde TPR-methode (Total Physical Response). De leerkracht geeft daarbij opdrachten en voert de handeling uit die wordt genoemd. De leerlingen doen de opdrachten na. U moet hierbij denken aan opdrachten als 'ga staan', 'ga lopen', 'ga zitten', 'loop naar de deur', e.d.
De leerkracht doet er goed aan om zo veel mogelijk de handelingen die worden verricht (door de leerkracht zelf en door de kinderen) te verwoorden. Het gaat dan om het verwoorden van de handelingen die plaatsvinden bij de dagelijkse gang van zaken in de klas. Deze werkwijze werkt vooral erg goed als een leerling nog niet of nauwelijks de taal spreekt.

Label voorwerpen in de klas en in de school
Maak woordkaartjes voor alle dingen die in de klas en in de school te zien zijn: de tafel, de deur, de bel, de prullenbak, het bureau, het aanrecht, de kraan, enz.
Zet altijd het juiste lidwoord erbij!

Taalmaatje
Koppel de nieuwkomer aan een taalvaardige klasgenoot, die de leerling wegwijs kan maken en kan helpen.

Besteed veel aandacht aan de klanken van het Nederlands
Het kunnen onderscheiden (horen) en uitspreken van de klanken in het Nederlands is heel belangrijk bij het leren van de taal. Kennis van de klanken is ook van groot belang bij het leren lezen in het Nederlands. Gebruik klankversjes, rijmpjes en muziek.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599