sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Materialen

De CED-Groep heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van educatieve materialen voor NT2-leerlingen. Veel basisscholen en AZC-scholen werken met Mondeling Nederlands - nieuw (van het Prisma-project van de CED-Groep). De volgende materialen kunt u inzetten bij het onderwijs aan nieuwkomers:

Wereld vol Woorden
Het was de wens van ons allemaal: goed lesmateriaal voor nieuwkomers ter versterking van de mondelinge taal. Wereld voor Woorden vervult deze wens! Scholen kunnen in het nieuwe schooljaar 2019-2020 meteen aan de slag met dit materiaal. De eerste uitlevering vindt plaats in september 2019 en de tweede na de kerstvakantie, zodat de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft. Wereld vol Woorden is speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers op de basisschool in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar, in opdracht van LOWAN en Stichting Kinderpostzegels. Met Wereld vol Woorden bied je, ondersteund door de materialen van LOGO 3000, de eerste basis van het Nederlands aan. Leerlingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten en opdrachten. Al het materiaal is geschreven door en samen met leerkrachten uit de praktijk.
www.cedgroep.nl/wereldvolwoorden

Een nieuwkomer in je groep
Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten uit het regulier- en speciaal basisonderwijs van scholen, die zorgen voor de vervolgopvang van nieuwkomers. Deze nieuwkomers zijn afkomstig van een eerste opvang, zoals een AZC school of een opvanggroep, en komen binnen in een bestaande groep.

Klein beginnen
Taalactiviteiten voor kleine nieuwkomers, een bronnenboek voor kleuterleerkrachten, met allerlei praktische handvatten om alledaagse momenten in de kleuterklas talig te benutten.

Lezen over grenzen heen
Als nieuwkomers in het Nederlands leren lezen en schrijven is het belangrijk om te weten of zij in hun eigen taal gealfabetiseerd zijn. Met Lezen over grenzen heen kunt u dat toetsen. 

Kwint
Rekenen voor nieuwkomers. Met Kwint maken leerlingen kennis met de basisvaardigheden van rekenen en wordt een start gemaakt met realistisch rekenen. Er wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid van nieuwkomers, maar ook met eerder opgedane rekenervaring.

Mondeling Nederlands – nieuw
Met de methode verwerven de leerlingen  een eerste basis in het Nederlands op het gebied van mondelinge taalvaardigheid; woordenschat, klanken en taalfuncties. Bekijk de veelgestelde vragen over Mondeling Nederlands.

Nieuwsbegrip 
Methode voor begrijpend lezen. Kan ook ingezet worden voor leerlingen die eraan toe zijn om te starten met begrijpend lezen.

Nieuws over Nederland
Een selectie uit het Nieuwsbegriparchief van teksten over onderwerpen in het kader van Kennis van de Nederlandse Samenleving. Deze zijn in te zetten als extra materiaal naast KNS lessen of in Nt2 lessen voor niveau A1, A2 of B1.

Prisma Lezen
Prisma lezen is een programma voor de eerste opvang van nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar. Prisma Lezen richt zich op aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.

Routeboek Kwint en Maatwerk rekenen
Rekenen voor nieuwkomers. We maken gebruik van de bestaande rekenprogramma's Kwint (CED-Groep) en Maatwerk rekenen (Malmberg) en leggen duidelijk uit hoe u op een aangepaste manier met deze programma's kunt werken. U kunt lezen wat u in de beginperiode met deze leerlingen kunt doen als ze nog heel erg moeten wennen.

Schooltaal
Schooltaal biedt lessen voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen, speciaal gericht op nieuwkomers in de middenbouw (groep 4 t/m 6) en in de bovenbouw (groep 7 en 8). Schooltaal biedt verhalende en informatieve teksten met opdrachten. Daarnaast zijn er Woordkaarten met wereldoriëntatiewoorden met bijbehorende opdrachtkaarten.

Ziezo 
Programma voor maatschappijoriëntatie en sociale competentie voor nieuwkomers.

Woordenweb
Een digitaal woordenschatprogramma, waarmee leerlingen van groep 7 en 8 zelfstandig hun woordenschat kunnen oefenen. In dit programma zijn ook de schooltaalwoorden van het Posterproject opgenomen. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om het programma uit te breiden naar groep 6 (en wellicht ook groep 5).

Wilt u meer weten over NT2-materialen?
Neem contact op met Maaike Dalhuisen, m.dalhuisen@cedgroep.nl

Heeft u ideeën voor de ontwikkeling van nieuw materiaal?
Wij denken graag mee over uw ideeën voor onderwijsmaterialen voor nieuwkomers. Samen met u gaan we op zoek naar financiering en maken we er een mooi en praktisch product van. De CED-Groep is continu bezig met uitbreiding van het aanbod. Zo wordt momenteel Kwint uitgebreid naar groep 6, 7 en 8. Ook verschijnt binnenkort Nieuws over Nederland, dat een selectie biedt uit het Nieuwsbegrip-archief van teksten over Nederland.

Direct contact

Maaike Dalhuisen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599