sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuws

September 2017

TeamUp op school
De sociaal-emotionele behoeften van gevluchte kinderen in Nederland worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan ontspanning, regelmaat en stabiliteit. Zodat ze weer kind kunnen zijn. War Child, UNICEF Nederland en Save the Children bundelen hun jarenlange wereldwijde expertise en ontwikkelden een programma voor gevluchte kinderen in Nederland.

Het gezamenlijke project 'TeamUp' biedt gevluchte kinderen recreatieve activiteiten zoals sport, spel en dans. Alle activiteiten hebben een dieperliggend doel en vinden plaats op vaste tijdstippen in de week. Hierdoor hebben kinderen houvast en kunnen ze altijd naar iets uitkijken.

Sinds de start van TeamUp komen er veel vragen uit het ondetwijs. Leerkrachten willen weten hoe om te gaan met vluchtelingenkinderen in de klas. Tegemoetkomend aan deze vraag is TeamUp, samen met de CED-Groep, op zeven basisscholen een pilot gestart waarbij de TeamUp-methode passend wordt gemaakt voor nieuwkomers in het basisonderwijs; TeamUp op School! We hopen hiermee bij te dragen aan sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomers.

Het project loopt tot augustus 2018.

Lees de flyer TeamUp op school (pdf)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599