sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Conferentie Begrijpend lezen: keynotes en workshops/presentaties


Keynote ochtend: Het strategisch gebruik van verhalen

Prof. dr. José Sanders, Radbout Universiteit Nijmegen
We passen verhalen steeds vaker meer toe als doelgericht communicatiemiddel. Door hun structuur zijn verhalen namelijk gemakkelijker te verwerken en onthouden, maar vooral bieden ze aantrekkelijke rolmodellen en identificatiemogelijkheden voor veel lezersgroepen. In deze presentatie wordt ingegaan op de werking van verschillende verhaalkeuzes wat betreft stijl, plot en rolverdeling, en op toepassingen daarvan in verschillende contexten, zoals journalistiek, gezondheidszorg en communicatie.

Keynote middagiddag: Verhalen om te leren?
Dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht
Educatieve uitgevers proberen leerstof vaak dichtbij de belevingswereld van leerlingen te brengen, ter bevordering van motivatie en tekstbegrip. Daarbij zetten ze verhalen en verhalende elementen in, zoals fictieve personages die concrete uitspraken doen, of passages met gedachten en gevoelens. In deze presentatie bekijken we welke voor- en nadelen dit oplevert in vergelijking met louter zakelijke uiteenzettende teksten.

Workshops/presentaties

1) De kracht van verhalen tijdens interactief voorlezen - onderbouw po
Myrte Gosen, Rijksuniversiteit Groningen
Een aantal kenmerken van verhalen draagt bij aan leerzame gesprekken tijdens interactief voorlezen, zoals het herhalende karakter van prentenboeken en de mogelijkheden die prentenboeken bieden om voorspellingen te doen. Tijdens deze workshop bieden we praktische handreikingen om leerzame gesprekken te voeren met jonge kinderen naar aanleiding van verhalen.

2) Leesaanpak van jonge kinderen voor verhalen en informatieve teksten - po
Astrid Kraal, Universiteit Leiden
Maken jonge kinderen onderscheid tussen verhalende teksten en informatieve teksten bij het lezen? Zo ja, wat doen ze anders? En verschillen zwakke van goede begrijpend lezers in hun aanpak? Hier hebben we hardopdenk- en oogbewegingsonderzoek naar gedaan bij kinderen in groep 4. In de workshop komen de uitkomsten en de implicaties voor het onderwijs aan bod.

3) De transfer van Nieuwsbegrip naar andere teksten - po
Yvet van Noordt, CED-Groep
Bij begrijpend lezen komen leerlingen in aanraking met verschillende soorten tekst. Hoe kunnen leerlingen de aanpak van Nieuwsbegrip toepassen bij andere tekstsoorten en bij verhalende teksten in het bijzonder? Aandacht gaat uit naar strategiegebruik en tekstinhoud.

4) Praten over boeken - po
Hilde Kooiker-den Boer, HZ University of Applied Sciences
Door te praten en te discussiëren over boeken en verhalen ontwikkelen leerlingen hun literaire competentie. Ze leren hierdoor verbanden te leggen tussen verschillende teksten en tussen de tekst en hun eigen kennis en ervaringen. In deze workshop verkennen we verschillende werkvormen om met leerlingen in gesprek te gaan over jeugdliteratuur.

5) Wetenschappelijke kennis toepassen in de onderwijspraktijk - po/vo
Ernst Keijsers, CED-Groep
Ieder jaar publiceert KBL de zogenaamde VUGjes. Een selectie en bewerking van recente internationale artikelen op basis van relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse onderwijspraktijk. Wat is de concrete betekenis van deze kennis voor uw praktijk? Dit willen we samen met u verkennen aan de hand van een VUG’je van 2019.

6) Leesboeken en de zaakvakken - vo
Kees Broekhof, Sardes
Boeken lezen is goed voor de ontwikkeling van begrijpend lezen, maar ook voor het ontwikkelen van een dieper begrip van onderwerpen bij de zaakvakken. In deze workshop laten we met concrete voorbeelden zien hoe het lezen van boeken de belangrijke vaardigheden voor begrijpend lezen bevorderen en welke rol jeugdboeken en young adult literature kunnen spelen bij het verdiepen van kennis.

7) Leren redeneren over literatuur - vo
Sander Bax, Universiteit Tilburg
Literatuur kan soms ’anders’ of ‘onbegrijpelijk’ op leerlingen overkomen. Verhalen en gedichten zijn andere vormen van communicatie dan zakelijke teksten. Hoe leer je leerlingen dit te herkennen, te begrijpen en te analyseren? Hoe voorkom je dat ze die andersheid vooral beschouwen als iets vreemds en saais? We bespreken voorstellen om hiermee aan de slag te gaan in de klas.

8) Sociale cognitie en het lezen van verhalen- vo
Linda van Leijenhorst, Universiteit Leiden
Breinmisverstanden en waardevolle info vanuit de hersenwetenschap geven belangrijke input voor het onderwijs. Wat weten we bijvoorbeeld over sociale cognitie in relatie tot het lezen van verhalen (en alle veranderingen daarin in de adolescentie). In deze workshop verkennen we de theorie en geven we praktische tips voor de praktijk.

Terug naar het conferentieprogramma en inschrijfformulier 

Direct contact

Swaan Smit

Conferenties

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599