sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taalconferentie voor po en so 2018: Workshops

Terug naar het programma van de Taalconferentie voor po en so
Direct inschrijven
Toelichting op het programma en de workshops
31 oktober 2018

Keynote: Digitaal lezen, anders lezen?
door MA. Niels Bakker (onderzoeker Stichting Lezen)
Wie leest wat en van welk medium? U krijgt een 'stand van zaken' van het wetenschappelijk onderzoek naar digitaal lezen. Allereerst passeert het leesgedrag van boeken op e-readers, tablets en laptops de revue. Vervolgens staan we stil bij verschillen tussen het lezen van deze digitale tekstdragers en de gedrukte media. Tot slot komen de mogelijkheden van digitale media om kinderboeken te verrijkenmet animaties en spelletjes aan bod. Uiteraard mist deze keynote de koppeling niet met de aangeboden workshops!

Workshops
U kunt een keuze maken uit twee van onderstaande workshops. Ook kunt u uw reservekeuze aangeven.

1. Hoe leren kinderen betere teksten schrijven? directies en leerkrachten
door Saskia Rietdijk & Paul de Maat
Het schrijfonderwijs op basisscholen laat te wensen over blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Tegelijkertijd is er veel kennis beschikbaar over hoe we effectief schrijfonderwijs kunnen geven. In het Research & Development-project ‘Beter Schrijven’ werkten de CED-Groep en de Universiteit van Amsterdam samen aan het verbeteren van het schrijfonderwijs in het basisonderwijs. Er werden lessen ontwikkeld (Nieuwsbegrip Schrijven) en de effectiviteit van deze lessen werd onderzocht. Leerlingen leerden met de nieuwe lessen inderdaad beter teschrijven. In deze workshop bespreken we vijf kenmerken van goed schrijfonderwijs. Ook bespreken we de opzet van het onderzoek en de uitkomsten.

2. Het taallerend brein directies, leerkrachten en ib'ers
door Hanni Bijl
In deze workshop leert en ervaart u hoe ons brein informatie verwerkt en hoe onze executieve functies een rol spelen bij het leren. Dit doet u aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen. Vervolgens ziet u hoe goede werkvormen uit het taalonderwijs een positieve invloed uitoefenen op dit proces. U ervaart daardoor hoe u als professional de invloed van deze werkvormen kunt versterken.

3. Denkkracht, (onderbouw) leerkrachten en ib'ers
door Gusta Schreiner
De manier waarop u in gesprek gaat met leerlingen heeft invloed op hun taaldenkontwikkeling. Prikkelen de vragen die u aan kinderen stelt wel genoeg? Na de workshop heeft u een vernieuwd inzicht in de soorten vragen die kinderen aan het denken zetten.

4. Variëren met Nieuwsbegrip, leerkrachten
door Ernst Keijsers
Bij Nieuwsbegrip wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot door in te spelen op actuele onderwerpen. Maar hoe zorg je dat leerlingen betrokken blíjven? We gaan in op die betrokkenheid door middel
van 'Nieuwsbegrip Anders' en afwisselende werkvormen.

5. Motiverend lezen, ib'ers en leerkrachten
door Audrey Machielsen
Deze 'thinkshop' gaat over hoe je leesmotivatie stimuleert binnen technisch leren lezen. Zo kiest iedere leerling jaarlijks zelf 25 boeken om te lezen. Leerlingen sluiten lessen vol enthousiasme af met
boekenbabbels en boekreclames. Leerkrachten stralen leesplezier uit door zelf ook te lezen.

6. Doelgericht werken aan begrijpend luisteren, ib'ers en (onderbouw) leerkrachten
door Ingrid Groenewegen
In deze workshop komt de relatie tussen begrijpend lezen en luisteren aan de orde. In de onderbouw wordt de basis gelegd voor begrijpend lezen. Strategieën die later bij Nieuwsbegrip worden gebruikt, kunt u ook al weloverwogen inzetten in de onderbouw. Een krachtig middel hiervoor is het werken met prentenboeken. In deze workshop leert u om met jonge kinderen de leesstrategieën op een doelgerichte manier inhoud te geven.

7. Woordenschat directies, ib'ers en leerkrachten
door Guyanne van der Horst
Vanuit het theoretische kader rond de woordenschatdidactiek zoomt deze praktische workshop in op het werken met een woordmuur en spelletjes die je kan spelen met leerlingen om woorden te ondersteunen: consolideerspelletjes. Wat zijn goede spelletjes? Waar moet je op letten? Deze aanpak, gebaseerd op Met woorden in de weer (Verhallen en van der Nulft), Wijs met woorden (Marzano) en Op woordenjacht (Jack Duerings Barbara van der Linden) wordt tegenwoordig vaak gebruikt in het onderwijs en reikt veel verder dan het aanleren van woordjes in de taalles.

8. Bouwstenen voor Taalbeleid directies, ib'ers en taalcoördinatoren
door Yvet van Noordt
Hoe pakt u het schrijven van een taalbeleidsplan aan? Welke stappen neemt u? Welke gegevens gebruikt u? Wat en wie heeft u nodig om tot een bruikbaar plan te komen? En een belangrijkste stap… hoe creëert u draagvlak om het uit te (laten) voeren?

Direct inschrijven
Terug naar het conferentieprogramma


Direct contact

Conferenties

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599