sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Conferentie Het Jonge Brein: Workshops


Terug naar het programma van de conferentie Het Jonge Brein
Toelichting op het programma en de workshops
23 maart 2018

Keynote speakers

Hanni Bijl 

MSc Hanni Bijl, heeft in 2008 haar studie orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hierna is zij in dienst gekomen bij de CED-Groep. Zij is een expert op het terrein van het lerende brein. Door haar verschillende opleidingen en werkervaring heeft Hanni Bijl een brede expertise opgebouwd. Zij participeert daarom in projecten voor verschillende doelgroepen, van VVE tot V(S)O en van ZML tot hoogbegaafd. Daarbij is haar focus steeds gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen, met name als dat (deels) niet vanzelf gaat. Zij verzorgt lezingen, workshops, studiedagen en cursussen voor leerkrachten en docenten op dit gebied. Daarbij is de interactie met leerkrachten en docenten, de deskundigen uit de praktijk, voor haar essentieel, zodat de theorie en praktijk goed met elkaar verbonden kunnen worden.

Karin Boon
Psycholoog Karin Boon en spreker bij LeFay Magic, geeft presentaties in het bedrijfsleven en onderwijs. Zij vertelt gepassioneerd over het brein en illustreert het geheel met magische metaforen en interactieve illusies. Naast het verzorgen van presentaties, is zij ook werkzaam als counselor, adviseur en coach. Na 5 jaar als fysiotherapeut te hebben gewerkt, kreeg zij behoefte aan verdieping. De deeltijd opleiding psychologie aan de universiteit in Leiden was voor haar toen een logische keuze, na 7 jaar studeerde Karin cum laude af. Door verschillende achtergronden zoals goochelen, fysiotherapie, psychologie, filosofie, te combineren, biedt zij een unieke formule. Inhoud met een magische knipoog.

Workshops

Het jonge brein en gedrag kov, pz en po
door Ruth Heuvelman, CED-Groep
De executieve functies zijn die functies die ons gedrag en denken sturen en controleren. Bij jonge kinderen staat de ontwikkeling van deze functies nog aan het begin en dat ziet u terug in hun
gedrag. Wat betekent dat voor uw pedagogisch-didactisch handelen?

Spel en het jonge brein kov, pz en po
door Suze van de Pol, CED-Groep
Jonge kinderen kunnen eigenlijk niet anders dan spelend met de hun omringende wereld omgaan: het is hun manier van leren en de wereld verkennen. Waarom is spelen zo belangrijk
voor de ontwikkeling van het brein? En wat betekent dat voor uw spelaanbod?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kov, pz en po
door Thea Brejaart, CED-Groep
We spreken bij jonge kinderen van een ontwikkelingsvoorsprong als een kind op ontwikkelingsgebied(en) voorloopt. Wat zijn de signalen, wat is de relatie met het brein en
wat kunt u met deze kennis in de dagelijkse praktijk?

Het brein en de overgang van groep 2 naar groep 3 po (INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK)
door Renate de Jong, CED-Groep
Sinds de Wet op basisonderwijs is de discussie over de overgang van groep 2 naar groep 3 geïntensiveerd. Bij de afweging al dan niet verlengen van de kleuterbouw speelt de
ontwikkeling van de executieve functies een grote rol. Waarom zijn deze zo belangrijk?

De kleine wetenschapper en het jonge kinderbrein kov, pz en po
door Esmeralda Sweeris, CED-Groep
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen van alles weten en stellen vragen als ‘Waarom?’ 'Hoe gaat dat?’ Aan bod komt hoe u exploreren en ontdekken bij kinderen kunt stimuleren met
het activiteitenboek Kleine wetenschappers.

21e-eeuwse vaardigheden in groep 1 en 2 po (INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK)
door Monique Jeurissen, CED-Groep
In het kleuteronderwijs willen we kinderen uitdagen om hun eigen gedrag te leren sturen en kritisch te denken. Wat kunnen wij doen om kinderen dat op eenvoudige wijze te leren? We koppelen kennis
over de werking van het brein aan 21e-eeuwse vaardigheden. Met voorbeelden verkennen we mogelijkheden om kinderen te ondersteunen. Vandaag ervaren, morgen doen!

Rekenen met kleuters po
door Fonny Pasma, CED-Groep
In deze sessie zoomen we in op kennis van het ontwikkelende brein en vervolgens concretiseren we hoe deze kennis gebruikt kan worden om de ontluikende rekenvaardigheden van kinderen te stimuleren.

Executieve functies in Sil op school (inspirende kleutermethode) po
door Esmeralda Sweeris, CED-Groep
Met opmerkingen als 'Wil je je speelgoed opruimen?' wordt in de kleuterklas een beroep gedaan op de executieve functies van kinderen. Bij jonge kinderen staat de ontwikkeling van deze functies nog
aan het begin. In hoeverre worden binnen 'Sil op school' de executieve functies aangesproken?

Inschrijven
Wilt u alsnog deelnemer aan deze conferentie? Neem dan contact op met het Cursus- en Conferentiebureau: 010-4071612.
Terug naar het conferentieprogramma

Direct contact

Conferenties

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599