sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Starten met Nieuwsbegrip Schrijven, bao (S2177)

Effectief vormgeven van schrijfonderwijs met Nieuwsbegrip

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten groep 5 -8 po

Waar gaat de cursus over?
Nieuwsbegrip biedt sinds enige tijd ook lessen in het schrijven van teksten. Om leerlingen succesvol te laten schrijven, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Goed schrijfonderwijs is gebaat bij een leerkracht die schrijfstrategieën voordoet of modelt. Daarnaast moeten leerlingen de mogelijkheid krijgen hun teksten te herschrijven, op basis van feedback van de leerkracht en van medeleerlingen. In de cursus leert u hoe u het schrijfonderwijs bij Nieuwsbegrip effectief vormgeeft.

 
Inhoud
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • effectieve didactiek stellen/schrijven: strategieën, modelen, feedback geven
 • beoordelen met rubrics
 • de opzet van het materiaal: verschillende tekstsoorten, cursorische opbouw
 • handvatten voor het effectief inzetten van het materiaal
 • manieren om meer uit het materiaal te halen

Resultaat

 • U bent bekend met de didactische opzet en achtergrond van de schrijflessen in Nieuwsbegrip.
 • U kunt voor de leerlingen het juiste niveau kiezen.
 • U zet het materiaal effectief in.
 • U kunt een schrijfstrategie modelen.
 • U kunt het materiaal zinvol en doelgericht aanpassen voor uw eigen groep.

Wat u verder nog moet weten…

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Tijd
Eén bijeenkomst van drie uur

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599