sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip met nieuwkomers, po (S2184)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao, die werken met nieuwkomers (anderstalige leerlingen) in schakelklassen eerste opvang, nieuwkomersklassen of azc-scholen.
Direct inschrijven 
Waar gaat de cursus over?
Op veel scholen wordt met veel enthousiasme met Nieuwsbegrip gewerkt aan begrijpend lezen. Maar is Nieuwsbegrip ook te gebruiken in het onderwijs aan nieuwkomers? En hoe dan? In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan de orde.

Inhoud

 • begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • woordenschat en begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip Brons en Zilver
 • hoe en op welk moment is Nieuwsbegrip inzetbaar in het onderwijs aan nieuwkomers?

Resultaat

 • U weet wat de belangrijke vaardigheden zijn bij begrijpend lezen.
 • U kent de verschillen tussen nieuwkomers en Nederlandse kinderen met betrekking tot deze vaardigheden.
 • U heeft kennisgemaakt met de beschikbare materialen (Brons en Zilver).
 • U kent de meerwaarde van Nieuwsbegrip Zilver ten opzichte van Nieuwsbegrip Brons.
 • U weet hoe u woordenschat kunt stimuleren met Nieuwsbegrip.
 • U heeft inzicht in de lesopbouw en leerlijn. U kunt de lesopbouw naar eigen inzicht en mogelijkheden aanpassen voor uw klas.
 • Om goed aan te sluiten bij de behoeften en vaardigheden van nieuwkomers, kunt u keuzes maken in het aanbod van Nieuwsbegrip.

Wat u verder nog moet weten…

 • Kijk voor meer informatie over Masterclasses Nieuwsbegrip (teamtrainingen op locatie) op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen.
 • Alle cursussen met open inschrijving over het werken met Nieuwsbegrip vindt u op www.cedgroep.nl/nieuwsbegripcursussen.
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb hele bruikbare tools ontvangen voor de NT2-les met Nieuwsbegrip.’
‘Door de cursus weet ik goed hoe ik Nieuwsbegrip kan toepassen in de praktijk.’

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Donderdag 23 januari 2020

Tijd
14.30-17.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599