sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het basisonderwijs (S2187)

Geef uw woordenschatonderwijs een stevige impuls

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. De cursus Nieuwsbegrip en Woordenschat is voor gevorderden.

Waar gaat de cursus over?
Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekende woorden tegen. Zij moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Nieuwsbegrip helpt daarbij. In deze cursus leert u hoe u Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunt inzetten bij het leren van woorden en bij het achterhalen van woordbetekenissen.

Inhoud
Na een korte uitleg over het proces van woordenschatverwerving, gaan we in op de relaties tussen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. U krijgt te zien hoe u met de actuele woorden uit de Nieuwsbegriplessen een stevige impuls geeft aan uw woordenschatonderwijs. Met behulp van theorie en actieve werkvormen gaan we onder ander in op de volgende vragen:  

 • Hoe kan ik de online semantiseringsuggesties gebruiken bij Nieuwsbegrip en Woordenschat?
 • Hoe kan ik het woordenschatschrift inzetten?
 • Hoe maak ik een woordenschattoets bij Nieuwsbegrip?
 • Resultaat 

  • U bent zich bewust van de rol van woordenschat binnen begrijpend lezen.
  • U bent bekend met de basisprincipes van woordenschatverwerving.
  • U kent de begrippen Mattheüseffect en dekkingspercentage.
  • U kent het verschil tussen impliciete en expliciete woordenschat.
  • U weet hoe leerlingen hun woordenschat uitbreiden.
  • U weet hoe u met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl (Brons en Zilver) werkt aan woordenschatuitbreiding.
  • U weet wanneer u Nieuwsbegrip kunt inzetten voor woordenschatuitbreiding.
  • U kunt een woordenschattoets samenstellen op www.nieuwsbegrip.nl.
  • U weet hoe de stappen van de Viertakt van Verhallen terugkomen binnen Nieuwsbegrip.
  • U kunt woord-afleidstrategieën aanleren (o.a. door modelen).

  Extra informatie

  Reacties eerdere cursisten
  ‘Fijn, zo’n duidelijke opbouw in het aanleren van woordenschat. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’
  ‘Veel praktijkvoorbeelden en tips om te consolideren.’
  ‘Prettig om zo ervaringen uit te wisselen met collega's.’


  Aantal cursusbijeenkomsten
  Eén bijeenkomst van drie uur

  Studiebelasting
  3 SBU

  Inschrijfformulier
  Datum schooljaar 2019-2020
  woensdag 3 juni 2020

  Tijd
  14.00-17.00 uur

  Plaats
  CED-Groep, Rotterdam 

  Kosten
  € 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

  Groepsgrootte
  Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

  Inhoudelijke informatie
  nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

  Direct contact

  Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599