sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel, bao (S2194)

Hoe geef je als leerkracht het goede voorbeeld?

Voor wie is de cursus bedoeld? 
Leerkrachten bao

Waar gaat de cursus over?
Wilt u het tekstbegrip van uw leerlingen verbeteren? Hoe modelt u de denkstappen die u neemt bij het begrijpend lezen? Het modelen – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. Maar hoe kunt u effectief modelen? Hoe zet u hierbij de PP Actief lezen van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl in? En welke rol kunnen ‘expertleerlingen’ spelen?  U leert het in deze cursus.

Inhoud

 • denkstappen en strategieën voor begrijpend lezen
 • modeling als didactisch concept bij begrijpend lezen
 • inzet van de Powerpoint Actief lezen om het modelen visueel te ondersteunen
 • rolwisselend lezen
 • inzet kernvragen en hulpvragen

Resultaat

 • U kent de belangrijkste didactische uitgangspunten van Nieuwsbegrip (o.a. modeling en rolwisselend lezen).
 • U heeft goed inzicht in uw eigen rol tijdens de lessen Nieuwsbegrip.
 • U kunt de diverse Nieuwsbegripstrategieën hardop denkend voordoen (modeling) en weet bij welke leerlingen dit effectief is.
 • U bent bekend met de inhoud van de strategielessen en u weet hoe u deze inzet.
 • U kunt met de leerlingen rolwisselend lezen in de groep.
 • U weet wanneer u klassikaal werkt en wanneer u leerlingen de rol van expert kunt laten overnemen.

Extra informatie

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Data en plaats schooljaar 2019-2020
Woensdag 29 januari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599