sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion (S2198)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po die zowel met Teach Like a Champion werken als met Nieuwsbegrip

Waar gaat de cursus over?
Speciaal voor scholen die werken met Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion is er de nieuwe cursus: Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion. Scholen die Nieuwsbegrip gebruiken, kunnen profijt hebben van de combinatie Nieuwsbegrip & Teach Like a Champion. In deze cursus krijgen de Nieuwsbegripgebruikers Teachtechnieken aangereikt die direct aansluiten bij de belangrijkste principes van Nieuwsbegrip: actief lezen en modelen en een goede voorbereiding van de nieuwsbegriples. Er staan drie Teachtechnieken centraal: Begin aan het einde, Dubbele planning en Stap voor stap. Andere Teachtechnieken zijn verwerkt in de opbouw van de cursus en worden gedemonstreerd door de trainer.​
 
Cursusinhoud
De cursus bestaat globaal uit de volgende drie delen: 

  • introductie en herhaling van de belangrijkste principes van Nieuwsbegrip
  • de kern van Teach Like a Champion en een kort overzicht van de meest gangbare Teachtechnieken
  • de koppeling tussen Nieuwsbegrip en Teachtechnieken

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus is niet zinvol als u geen basiskennis heeft over Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion. Deze cursus is dus voor gevorderden. Volg bij voorkeur eerst de cursus: Werken met Nieuwsbegrip in het bao of so (S2181 of S2182) en Basiscursus Teach Like a Champion po (S7201).

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

​Tijd
Eén bijeenkomst van drie uur

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599