sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

E-learning Introductie Breinleren (E-004)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po/so

Waar gaat de cursus over?
Welke kennis over het lerende brein gebruikt u tijdens uw lessen? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? Hoe kunt u uw lessen verbeteren met breinkennis? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze e-learning, geeft u een frisse blik op het lesgeven. Door te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kunt u uw handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.


Inhoud

 • informatieverwerking van ons brein
 • de rol van executieve functies bij het leren
 • analyseren van de invloed van een schoolopdracht op het brein
 • toets over de basis van het lerende brein
 • opdracht om de kennis toe te passen in uw eigen dagelijkse praktijk

Resultaat

 • U weet hoe informatieverwerking in ons brein plaatsvindt.
 • U weet wat de rol van executieve functies is bij het leren.
 • U kunt analyseren hoe schoolopdrachten van invloed zijn op het lerende brein.
 • U kunt de leeropbrengsten bij leerlingen verbeteren op basis van uw nieuw verworven kennis over het lerende brein.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze e-learning is  beschikbaar in onze webwinkel.
 • Deze e-learning is zelfstudie, toetsing en reflectie in één. Bij het doorlopen van de e-learningmodule krijgt u nieuwe leerstof gepresenteerd, waarna u de leerstof verwerkt met diverse oefenvormen. Door de feedback die u krijgt, ziet u direct of u de leerstof beheerst.
 • In de module wordt u gevraagd om een link te leggen naar uw eigen lespraktijk.
 • U sluit de e-learning af met een eindtoets, die uit acht meerkeuzevragen bestaat. U ziet direct of u geslaagd bent. Als u slaagt ontvangt u automatisch een certificaat.
 • Er is één herkansing mogelijk.
 • Deze e-learning is als zelfstandige cursus te volgen, maar is ook een onderdeel van de cursus Het lerende brein bao (S4165) en Het lerende brein voor s(b)o (S4169).

Studiebelasting
4 SBU

Kosten
€ 75,- per deelnemer

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Stuur uw vraag naar ced-online@cedgroep.nl.​

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599