sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Het lerende brein bao (S4165)

Hoe de ontwikkeling van executieve functies het leerproces beïnvloeden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en ib’ers bao

Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kunt u ermee in de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze cursus, geeft u een frisse blik op het lesgeven. Door te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kunt u uw handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.

Inhoud
E-learning Het lerende brein:

 • informatieverwerking van ons brein
 • rol van executieve functies bij het leren (aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen)
 • analyseren hoe een schoolopdracht van invloed is op het lerende brein

Aan het einde van deze e-learning krijgt u een opdracht om met deze kennis aan de slag te gaan in uw eigen dagelijkse praktijk.

Bijeenkomst 1:

 • ondersteunen van het lerende brein
 • stimuleren van de ontwikkeling van het lerende brein
 • verdiepen van uw leerkrachtvaardigheden

Bijeenkomst 2:

 • informatieverwerking en de verschillen tussen leerlingen
 • ondersteunen van het leerproces
 • tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies

Resultaat

 • U heeft basale kennis van het lerende brein.
 • U weet hoe leerkrachtvaardigheden (‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende brein.
 • U kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
 • U weet welke belemmeringen kinderen bij het leren kunnen ervaren, wanneer bepaalde functies in het brein onvoldoende of anders ontwikkeld zijn of tijdelijk minder goed functioneren.
 • U weet dat kinderen door deze belemmeringen specifieke onderwijsbehoeften hebben en hoe u hieraan tegemoet kunt komen.
 • U kunt theoretische kennis toepassen in praktijksituaties.

Wat u verder nog moet weten
Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur
Inschrijfformulier
Data, plaatsen schooljaar 2019-2020
Donderdag 21 november 2019 en 16 januari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur 

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 570,- per deelnemer inclusief het boek Breinsleutels en e-learningmodule en cursusmaterialen

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Dirk Jan Begemann 
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599