sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Coöperatieve Leerstrategieën po (S4701)

Driedubbele opbrengst met coöperatieve leerstrategieën

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Coöperatieve leerstrategieën zijn een krachtig onderwijsmiddel. Door de juiste inzet van coöperatieve leerstrategieën zorgt u voor een grotere betrokkenheid van leerlingen en een verbetering van hun samenwerkingsgedrag in uw klas. Door coöperatieve leerstrategieën op de juiste wijze in te zetten in uw lessen kunt u zorgen voor:

 • meer effectieve leertijd
 • meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen
 • betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van leerlingen, waardoor leerlingen zich competent voelen 
 • een versterkt sociaal klimaat
 • een goed georganiseerd klassenmanagement

Wanneer past deze cursus bij u? 

 • Als u opbrengstgericht wilt werken. Onderzoek wijst uit dat prestaties van leerlingen toenemen bij de inzet van coöperatieve leerstrategieën.
 • Als u minder frontaal wilt lesgeven, maar juist meer gevarieerd en interactief, om beter aan te sluiten bij de diverse onderwijsbehoeften. 
 • Als u het sociale klimaat in uw klas wilt versterken.

Inhoud

 • structureel Coöperatief leren en de effecten hiervan op het klassenklimaat en het leren
 • de principes en aanpak van Prof. Dr. Spencer Kagan
 • leren stimuleren
 • structuren die zowel didactisch als ter ondersteuning van het sociale klimaat ingezet kunnen worden
 • klassenmanagement

Resultaat

 • U kent de acht coöperatieve basisleerstrategieën en kunt deze toepassen.
 • U heeft kennis en vaardigheden om significant meer effectieve leertijd te realiseren.
 • U kunt meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen voor de leerlingen realiseren.
 • U kunt het sociaal klimaat versterken en sociale vaardigheden van leerlingen helpen ontwikkelen. 
 • U kunt leerlingen leren verwoorden hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en problemen kunnen oplossen.
 • U kunt een goed georganiseerd klassenmanagement realiseren en een gezamenlijke verantwoording realiseren.
 • U heeft kennis en vaardigheden om met de juiste inzet van coöperatieve leerstrategieën grotere betrokkenheid van de leerlingen te realiseren en het samenwerkingsgedrag in de klas te verbeteren.

Wat u verder nog moet weten…

 • Voor leerkrachten die deze basiscursus reeds gevolgd hebben is er nu ook een vervolgcursus (S4702).
 • In deze cursus wordt gebruik gemaakt van video-opname van een les waarin een coöperatieve werkvorm wordt gebruikt. Een formulier voor de toestemmingsverklaring van ouders wordt na inschrijving verstrekt..

Reacties eerdere cursisten
‘Super interessante, praktische cursus. Ik kan de werkvormen direct toepassen in mijn lessen!’
‘Fijn dat er ook input voor kleuters is gegeven.’
‘Goede basis gekregen met bruikbare praktijkvoorbeelden.’
‘Prima cursus, leuk voor het hele team!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
9 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaats en tijd schooljaar 2019-2020
S4701A Utrecht: woensdag 30 oktober, 11 december 2019 en 22 januari 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur
S4701B Rotterdam: dinsdag 17 maart, 7 april en 19 mei 2020 Tijd: 18.30-21.30 uur

Kosten
€ 525,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Leonie van de Lavoir
l.vandelavoir@cedgroep.nl  

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599