sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Coöperatieve leerstrategieën, verdiepingscursus po (S4702)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po die de basiscursus coöperatieve leerstrategieën (S4701) gevolgd hebben.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën nemen de leerlingen actiever deel aan de lessen en zijn ze meer betrokken bij de leerstof. Daardoor leren ze meer en presteren ze beter. In de basiscursus zijn acht coöperatieve leerstructuren aan bod gekomen. In de verdiepingscursus gaat u de toepassingsmogelijkheden uitbreiden en verdiepen. Ook maakt u kennis met een aantal nieuwe leerstructuren, die aanvullend zijn op de geleerde structuren. Er wordt gewerkt volgens de principes en aanpak van Prof. Dr. Spencer Kagan. 

Inhoud 

 • toepassen van coöperatieve werkvormen bij de vormings- en vakgebieden rekenen, taal en lezen
 • doelgericht onderwijzen en de meerwaarde van coöperatief leren (automatiseren en memoriseren, effectief uitwisselen van informatie, zelfstandig werken)
 • bevorderen van het pedagogisch klimaat (inzet van klas- en teambouwers)
 • sociale verbondenheid en coöperatieve leerstrategieën

Resultaat

 • De inzet van coöperatieve leerstrategieën zorgt voor een grotere betrokkenheid van leerlingen en een verbetering van het sociale klimaat in de groep. 
 • Doordat u meer gevarieerd en interactief lesgeeft, sluit u beter aan bij de diverse onderwijsbehoeften.
 • Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën in uw lessen verdriedubbelt u de opbrengst: hogere leeropbrengsten, meer sociale verbondenheid en een goed georganiseerde klas.

Wat u verder nog moet weten…
Deze cursus is voor leerkrachten die de basiscursus coöperatieve leerstrategieën hebben gevolgd.
Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
9 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 4 februari en 10 maart 2020

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 380,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Leonie van de Lavoir
l.vandelavoir@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599