sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion po (S7202)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven

Waar gaat de cursus over?
Bent u op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wilt u leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion, het boek van Doug Lemov dat de CED-Groep vertaalde voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus leert u werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er en de online-leeromgeving waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt. We maken gebruik van praktijkvoorbeelden, eigen video-opnamen, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten.

Inhoud

 • U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen van u nodig hebben om zélf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die u vanuit uw team meeneemt. Centraal uitgangspunt: u kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als het gedrag van de leerkracht verandert.
  Aan bod komen:
 • basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
 • basistechnieken 'hoge verwachtingen van leerlingen'
 • basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te houden
 • Teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken

Resultaat

 • U kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion.
 • U bent getraind in diverse Teachtechnieken.
 • De kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur. U kunt deze koppelen aan Teachtechnieken.
 • U kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op uw eigen handelen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boek Teach Like a Champion 2.0.
 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
  • Gedurende de cursus maakt u tweemaal video-opnames van lessen waarin u Teachtechnieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van.
 • Er is een aparte Basiscursus Teach Like a Champion voor leerkrachten die met kleuters werken (S7206).
 • Er zijn ook basiscursussen voor leerkrachten in het s(b)o en zml. Deze vindt u in de cursusbrochure voor sbo/so/vso.
 • Mogelijke vervolgmodules zijn: Verdiepingscursus Teach Like a Champion 2.0 (S7204) en
  Teachcoördinator po (S7208).
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Reacties eerdere cursisten
‘Door Teach is er meer rust in mijn klas gekomen en kunnen de leerlingen beter leren.’
‘Inspirerend om te zien hoe je meer grip krijgt op de klas. De technieken zijn zó simpel. Veel dingen weet je al, maar je bent je er onvoldoende van bewust.’
‘De Teachtechnieken zijn heel verfrissend. Ik ga ze ook zeker gebruiken tijdens het coachen.’
‘Dit soort praktische dingen leer je op de pabo niet!’
‘Ik heb een grote klas. Met Teach is het eenvoudiger om zo’n grote groep te managen.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
28 SBU

Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2018-2019
S7202G  Utrecht: 17 januari, 14 februari, 21 maart, 11 april 2019, 14.00-17.00 uur
S7202J  Zwolle: 13 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei 2019, 14.00-17.00 uur
​S7202K Ede​: 13 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei 2019, 14.00-17.00 uur ​S7202L Utrecht​: 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 2019, 18.30-21.30 uur ​S7202M Rotterdam​: 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 2019, 18.30-21.30 uur (VOL!!!) ​S7202N Zwolle​: 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 2019, 18.30-21.30 uur

(Inschrijven is mogelijk tot één week voor startdatum)


Kosten
€ 675,- per deelnemer, inclusief boek: Teach Like a Champion 2.0

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Mogelijke vervolgmodule
Verdiepingscursus Teach Like a Champion 2.0 
Teachcoördinator po

Inhoudelijke informatie
Robert Jacobs
r.jacobs@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar

Ik ben zeer geïnspireerd en gemotiveerd door deze cursus om mijn lesgeven te verbeteren!

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599