sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion po (S7202)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De cursus Teach Like a Champion is gebaseerd op het gelijknamige boek van Doug Lemov dat door de CED-Groep vertaald is voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit Teach Like a Champion behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. 

Cursusinhoud
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die u vanuit uw team meeneemt. Centraal uitgangspunt: U kunt het gedrag van kinderen pas veranderen, als het gedrag van de leerkracht verandert. Aan bod komen: 

 • basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
 • basistechnieken 'Hoge verwachtingen hebben van leerlingen'
 • basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen
 • teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er ligt een sterke nadruk op leerkrachtvaardigheden in relatie tot opbrengstgericht en resultaatgericht werken.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion 2.0 uitgereikt.
 • Deze cursus is 'blended'. Dit betekent dat u in een online omgeving voor cursisten de bijeenkomsten voorbereidt en oefeningen maakt. Aangezien dit een pilot is, geldt dit alleen voor deze cursus in het open aanbod. Het geldt nog niet voor de andere Teach-trainingen. Lees meer hierover in het artikel 'De blended Teach-training, Thuis lezen, oefenen en goed voorbereid naar de training', KlasseApart, oktober 2017.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen.
 • Er is ook een basiscursus voor voor kleuterleerkrachten, voor docenten vo, docenten mbovoor so/sbo-leerkrachten en één voor zml-leerkrachten.

Registerleraar
Deze cursus is met 28 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2017-2018
(Inschrijven is mogelijk tot één week voor startdatum)
S7202A  Den Haag:  7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december 2017, 18.30-21.30 uur
S7202B  Rotterdam:  VOL 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2017 , 18.30-21.30 uur VOL
S7202C  Rotterdam:  27 september, 8 november, 13 december 2017, 24 januari 2018, 14.00-17.00 uur
S7202D  Roosendaal:  27 september, 8 november, 13 december 2017, 24 januari 2018, 14.00-17.00 uur
S7202E  Amersfoort:  13 december 2017, 17 januari, 14 februari, 21 maart 2018, 14.00-17.00 uur
S7202F  Amsterdam:  8 november, 13 december 2017, 17 januari, 14 februari 2018, 14.00-17.00 uur
S7202H  Ede:  8 november, 13 december 2017, 17 januari, 14 februari 2018, 14.00-17.00 uur
S7202I   Rotterdam:  8 januari, 5 februari, 12 maart, 9 april 2018, 18.30-21.30 uur
S7202J  Zwolle:  6 februari, 13 maart, 10 april, 22 mei 2018, 18.30-21.30 uur
S7202L  Rotterdam:  7 maart, 4 april, 16 mei, 13 juni 2018, 14.00-17.00 uur
S7202N Zwolle:  7 maart, 4 april, 16 mei,13 juni 2018, 14.00-17.00 uur

Kosten
€ 675,- per deelnemer, inclusief boek: Teach Like a Champion 2.0 van Doug Lemov

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Mogelijke vervolgmodule
Verdiepingscursus Teach Like a Champion 2.0 
Teachcoördinator po

Inhoudelijke informatie
Robert Jacobs
r.jacobs@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar

Ik ben zeer geïnspireerd en gemotiveerd door deze cursus om mijn lesgeven te verbeteren!

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599