sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verdiepingscursus Teach Like a Champion 2.0 (S7204)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po die de basiscursus Teach Like a Champion hebben gevolgd.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
8 juni 2016 werd het boek Teach Like a Champion 2.0 gelanceerd. In dit boek worden bestaande technieken herzien en nieuwe technieken gepresenteerd. In de verdiepingscursus gaan we hier op de gebruikelijke Teach-manier verder op in. We zorgen in ieder geval voor een goede aansluiting op de basiscursus zoals die de afgelopen jaren gegeven is.

Cursusinhoud
De cursus wordt op dit moment uitgeprobeerd in de pilotgroep. De inhoud ligt dus nog niet helemaal vast, maar zeker is dat in deze verdiepingscursus in ieder geval technieken centraal staan ter verhoging van de deelnemer- en denkratio van leerlingen (Ratio 2.0) en Controle van begrip (2.0).

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursus is een verdiepingscursus voor deelnemers die afgelopen jaren de Basiscursus Teach Like a Champion (S7201) hebben gevolgd.
 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion 2.0 uitgereikt.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van Teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingsverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen.

Registerleraar
Deze cursus is met 28 RU opgenomen in registerleraar.nl

  Inschrijfformulier
  Data, tijden en plaatsen schooljaar 2017-2018
  S7204A Utrecht: 4 oktober, 1 november, 29 november 2017, 10 januari 2018, 14.00-17.00 uur
  S7204C Rotterdam:  16 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april 2018, 14.30-17.30 uur
  S7204D Zwolle: 14 februari, 11 april, 16 mei, 13 juni 2018, 14.00-17.00 uur

  Kosten
  € 575,- per deelnemer, inclusief de uitgave: Teach Like a Champion 2.0.

  Groepsgrootte
  Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

  Inhoudelijke informatie
  Robert Jacobs
  r.jacobs@cedgroep.nl

  Direct contact

  Cursusbureau

  registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599