sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Bliksemstart po (S7220)

Word een topleraar in 100 dagen

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po

Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?

De start van uw loopbaan is pittig en het is soms lastig zijn om telkens de goede stappen vooruit te zetten! Bliksemstart zet u vlot en grondig op het goede spoor met een gerichte werkwijze en doeltreffende acties die in een stapsgewijze en logische volgorde worden aangeboden in het boek en de cursus Bliksemstart is gebaseerd op het boek “Get Better Faster van Paul Bambrick”.
Bliksemstart bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die aan de start van hun onderwijscarrière staan en (herintredende) leerkrachten die weer even terug naar de basis van het lesgeven willen gaan. In de cursus worden praktische hulpmiddelen en persoonlijke adviezen en feedback geboden. Ook bespreken we de knelpunten waar u in de onderwijspraktijk tegen aan loopt. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.

Inhoud
In de cursus staan zowel het effectief klassenmanagement als de activerende didactiek centraal. Beide zijn essentieel bij de eerste fases in de loopbaan van elke leerkracht.
Concrete actiestappen:

 • aanleren van routines bij leerlingen 
 • een rustig en ordelijke klas realiseren 
 • overwicht bewust in te zetten 
 • doorvoeren verbeteringen in de werkhouding van leerlingen 
 • doelgericht met de leerlingen werken 
 • plezier in het leren 
 • interactie in de klas brengen

Verder besteden aandacht aan het omgaan met werkdruk door prioriteiten te stellen en de principes van timemanagement toe te passen.

Resultaat

 • U heeft kennis van de inhoud van de actiestappen. 
 • U kunt de aangeboden actiestappen toepassen in de praktijk. 
 • U weet welke actiestappen passend bij de oplossing van problemen die zich (in de eerste fase van uw loopbaan voordoen. 
 • U bent in staat om verschillend manieren te reflecteren op uw eigen handelen.

Wat u verder nog moet weten...

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van literatuur. Het boek Bliksemstart ontvangt u op de eerste cursusdag.
 • Daarnaast wordt er van harte aanbevolen om het boek Teach Like a Champion 2.0 aan te schaffen als bronnenboek. Hier wordt in de cursus meerdere malen naar verwezen. 
 • Gedurende de cursus wordt van u verwacht dat u een aantal video-opnames in de praktijk maakt. U moet daarbij zorgen dat u toestemmingsverklaringen heeft van de mensen die op de opnamen te zien zijn. 
 • Na het volgen van de cursus Bliksemstart is er een verkort traject mogelijk om door te stromen naar de verdiepingscursus Teach Like a Champion (S7204). U kunt nl. aansluitend op Bliksemstart deelnemen aan de schakelmodule De lat hoog leggen (S7203).
 • Deze cursus wordt binnenkort aangeboden aan Lerarenregister.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van zeven uur.
Inschrijfformulier
Cursusdata schooljaar 2019-2020
Informatie volgt.

Tijd
09.30 – 16.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1435,- per deelnemer, inclusief cursusmap, lunch en boek Bliksemstart.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Robert Jacobs
r.jacobs@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599