sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De feedbackrijke klas (S7221)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en intern begeleiders bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Feedback is de sleutel tot leren. Het is dan ook niet meer weg te denken uit de dagelijkse les. Feedback verduidelijkt wat een goede prestatie is. Het geeft informatie over waar en waarom leerlingen fouten hebben gemaakt. Zij kunnen die informatie gebruiken om zich te verbeteren.
U kunt echter niet van leerlingen verwachten dat ze meteen weten wat ze met feedback moeten doen. En feedback geven aan een ander is al helemaal moeilijk voor ze. 
Als leerkracht bent u voor de leerlingen een rolmodel in het gebruiken van feedback voor het leren! U leert ze wat feedback betekent, hoe je feedback krijgt en geeft, wat je ermee kunt doen en hoe je de feedback benut om je werk te verbeteren. In deze cursus krijgt u handvatten om feedback een vaste plek te geven in uw onderwijs. Het gaat hierbij om feedback geven en ontvangen, tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkracht. 


Inhoud

 • kader feedback: drie vragen
 • (goede) feedback en verschillende niveaus van feedback
 • effectieve feedback (hoe en wanneer)
 • SMART doelen formuleren waar feedback op gegeven kan worden
 • growth-mindset
 • feedback geven binnen het instructiemodel
 • feedbackbehoeften van leerlingen beschrijven
 • aanpak voor groep

Resultaat

 • U kent de kenmerken van effectieve feedback.
 • U begrijpt waarom feedback wel of juist niet effectief is.
 • U kunt effectieve feedback geven om het leren van elke leerling te bewerkstelligen.
 • U heeft een aanpak voor feedback in uw klas geformuleerd.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Reacties eerdere cursisten

‘Veel ruimte voor eigen inbreng en goede koppeling 21th century skills.’
‘Veel nieuwe dingen geleerd, ook bewuster geworden van eigen kunnen en wat nog te verbeteren.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
9 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 23 maart, 20 april en18 mei 2020

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 575,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599