sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedragsspecialist - verdiepingstraject po/so (S4452)

Begeleide intervisie: Samen naar een passende aanpak voor opvallend gedrag

Voor wie is de intervisie bedoeld?
Leerkrachten met de taak als gedragsspecialist die de basiscursus Gedragsspecialist (S4450) hebben gevolgd, de basiscursus Interne begeleiding (S5100) of een Master SEN.
Direct inschrijven
Waar gaat de intervisie over?
U werkt binnen uw school als gedragsspecialist en u heeft verschillende lijnen binnen het team uitgezet. Toch loopt u nog regelmatig tegen lastige situaties aan. Het is dan fijn om deze situaties voor te kunnen leggen aan gedragsspecialisten van andere scholen. Dit werkt inspirerend maar ook motiverend. En u kunt met de praktische adviezen direct binnen uw eigen school aan de slag!

Inhoud 

 • inhoudelijk thema rondom gedrag (bijvoorbeeld angststoornissen, motiveren van collega’s, autismespectrumstoornissen en groepsdynamiek)
 • intervisie casussen van deelnemers (maximaal twee per bijeenkomst) 

Resultaat

 • U verdiept zich in een zestal inhoudelijke thema’s rondom gedrag.
 • U wisselt kennis en ervaringen uit met collega gedragsspecialisten.
 • U bent vaardiger in het uitvoeren van uw taak als gedragsspecialist.

Wat u verder nog moet weten...

 • Voorwaarde om mee te doen aan de intervisie is dat u een taak als gedragsspecialist heeft binnen een school voor primair of  speciaal onderwijs.
 • Voorafgaand aan het eerste intervisiemoment ontvangt u een intakeformulier waarop u de thema’s die uw voorkeur hebben kunt aangeven en waar u uw overige inhoudelijke vragen m.b.t. gedrag op kwijt kunt.

Studiebelasting
14 SBU

Aantal intervisiebijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van twee uur
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer aangeboden in ons open aanbod. De cursus is wel op offertebasis in te kopen voor uw bestuur of school.

Kosten
€ 985,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 8.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Esther van Efferen
e.vanefferen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599