sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag is een signaal bao (S4468)

Een passende aanpak voor opvallend gedrag.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe u daaraan tegemoet komt in de klas.

Inhoud
In de cursus besteden we aandacht aan hoe u signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de klas met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van vier gedragsclusters:

 • druk gedrag
 • agressief gedrag
 • teruggetrokken gedrag
 • sociaal opvallend gedrag

Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD).

Resultaat

 • U weet hoe u signalen kunt herkennen.
 • U kunt werken met het ABC-schema om gedrag in kaart te brengen.
 • U kent het principe van denken vanuit onderwijsbehoeften.
 • U kent de onderwijsbehoeften van kinderen met het besproken gedrag.
 • U weet manieren om in de klas tegemoet te komen aan deze specifieke onderwijsbehoefte.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.
 • Inschrijven voor deze cursus betekent dat u aan álle (online en offline) onderdelen deelneemt en voor het verkrijgen van het certificaat de opdrachten met een voldoende afrondt.
 • Tijdens de cursus maken we gebruik van de boekjes Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal. Deze worden op de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt.
 • Er is ook een cursus Gedrag is een signaal voor leerkrachten en docenten uit het speciaal onderwijs.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur
Inschrijfformulier
Data en plaats schooljaar 2019-2020
Utrecht: woensdag 27 november 2019, 8 januari en 5 februari 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur
Rotterdam: woensdag 22 januari, 12 februari en 4 maart 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur
Amersfoort: donderdag 5 maart, 2 april, 23 april 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur
Den Haag: donderdag 13 februari, 12 maart, 9 april 2020 Tijd: 13.30-16.30 uur

​Data, plaatsen en tijden schooljaar 2020-2021
​Den Haag​: najaar 2020 ​(informatie volgt)

Kosten
€ 685,- per deelnemer, inclusief de boekjes Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal, online-leeromgeving en cursusmaterialen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Tamara Wally
t.wally@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599