sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Omgaan met opvallend gedrag in de tussenschoolse opvang (S4472)

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Medewerkers tussenschoolse opvang, po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
In iedere groep zijn wel kinderen die opvallen door hun gedrag. Elke opvoeder gaat daar anders mee om. Toch wordt opvallend gedrag vaak gezien als lastig. Het is goed om te weten dat kinderen met hun gedrag een signaal afgeven. Tijdens deze cursus leert u goed naar het gedrag van kinderen te kijken. Door goed te observeren leert u het signaal achter het gedrag te herkennen. Welke hulpvraag stelt het kind? Ook krijgt u tips voor de aanpak van het gedrag. Belangrijk is om te beseffen dat gedrag niet alleen voortkomt uit hoe de kinderen zich voelen als ze naar de tso gaan, maar ook uit hoe ze aangesproken worden. Er wordt dus ook gevraagd om uw eigen gedrag onder de loep te nemen. Na de cursus kunt u de nieuwe inzichten en vaardigheden meteen gebruiken in uw eigen tso.

Inhoud
De cursus bestaat uit theorie, casussen uit de praktijk en opdrachten, zodat u meteen het geleerde kunt oefenen. We gaan in op drie verschillende soorten opvallend gedrag, namelijk: druk, opstandig en teruggetrokken gedrag.

Resultaat

 • U kunt het gedrag van kinderen beter observeren en duiden.
 • U weet hoe u signalen kunt herkennen.
 • U leer het signaal achter gedrag herkennen als hulpvraag.
 • U weet wat de hulpvragen kunnen zijn van kinderen met het besproken gedrag
 • U bent zich bewust van hoe uw gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursus is er zowel met open inschrijving als op maat. Bij de open inschrijving voor individuele deelnemers duurt de cursus 3 uur. 
 • Bij een cursus op maat en op locatie is het mogelijk extra tijd in te kopen zodat de cursisten ’s morgens de cursus kunnen volgen, en vervolgens het geleerde kunnen toepassen tijdens de tso. Vervolgens is er nog een extra uur cursus voor terugkoppeling van wat er heeft plaatsgevonden tijdens de tso. De cursusleider is dan tijdens de tso aanwezig om te observeren. 

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Tijd
14.00-17.00 uur

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding 
Anke Oomens
a.oomens@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599