sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Omgaan met (pre)pubers bao (S4475)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bovenbouw bao

Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Kinderen van 10–14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan. Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van deze doelgroep en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we externaliserend gedrag (oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en internaliserend gedrag (stil, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid). Hoe gaat u met dit gedrag om? U leert het in deze cursus, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een oplossingsgerichte visie.

Inhoud

 • de sociale en emotionele ontwikkeling en factoren die hierbij een rol spelen
 • het brein van de prepuber
 • de basisbehoeften van 10-14 jarige jongens en meisjes
 • motivatieproblemen 
 • faalangst
 • sociale competentie van (pre)pubers
 • conflicten die kunnen ontstaan en de rol van leerlingbemiddeling in het oplossen ervan
 • (waarborgen van) het pedagogisch klimaat
 • oefenen van gesprekstechnieken met leerlingen.

Resultaat

 • U heeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van 10-14 jarigen.
 • U heeft kennis van de pedagogische vaardigheden die bij deze doelgroep passen.
 • U kunt uw activiteitenaanbod, in samenspraak met de leerlingen, afstemmen op hun behoeften en interesses.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio. 

Reacties eerdere cursisten
‘Leuke afwisseling van filmpjes, boeken en opdrachten!’
‘Veel achtergrondinformatie, interessante literatuurlijst en praktijkvoorbeelden!’


Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
20 SBU
Inschrijfformulier
Data en plaats en tijd schooljaar 2019-2020
Dinsdag 4 februari, 3 maart, 24 maart en 21 april 2020

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 655,- per deelnemer,  inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Monique van Leeuwarden
m.vanleeuwarden@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599