sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taakspel licentietraining basisonderwijs (S4630)

Op dit moment is het niet mogelijk u in te schrijven voor deze training.
Deze training wordt dit schooljaar niet ingepland.

Heeft u vragen, mail naar taakspel@cedgroep.nl

Hieronder vindt u informatie over hoe de training tot nu  toe is gegeven.

Voor wie is de training bedoeld?
Onderwijsadviseurs (schoolbegeleiders) en ambulant begeleiders.
 
Wat is Taakspel?
Taakspel is een door de CED-Groep ontwikkelde methodiek om het taakgerichte gedrag van leerlingen in de klas te laten toenemen en het regelovertredende gedrag te laten afnemen. Het is een spel dat in teamverband gespeeld wordt tijdens de reguliere lessen. Het zorgt ervoor dat de leerkracht vooral aandacht besteedt aan het gewenste gedrag waardoor een gunstig onderwijsleerklimaat ontstaat in de klas.

Cursusinhoud

 • Theorie van de gedragsmodificatie toegesneden op Taakspel.
 • De noodzaak en de manier van planmatig werken met Taakspel.
 • Het toepassen van (eigen) begeleidingsvaardigheden bij implementatie Taakspel.

Werkwijze 
De implementatie van Taakspel bestaat uit 3 fasen; een invoeringsfase, een uitbreidingsfase en een generalisatiefase. Er zijn 3 verplichte trainingsdagen. Naast training is het noodzakelijk dat er praktijkervaring wordt opgedaan door het invoeren van Taakspel op een school. Deelnemende cursisten moeten bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 starten met de invoering van Taakspel op school. Let op, de tweede licentietraining kan alleen worden bijgewoond wanneer de cursist is gestart met een Taakspelbegeleidingstraject op een school.

 • 1e licentietraining: Tijdens deze training wordt uitgelegd op welke manier Taakspel wordt gespeeld en hoe Taakspel wordt begeleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de theorie waarop Taakspel is gebaseerd. Deelnemende cursisten moeten bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 de invoerende leerkrachttraining geven.
 • 2e licentietraining: In de ochtend van deze training staan begeleidingsvaardigheden naar aanleiding van de eigen Taakspelervaringen centraal. In de middag wordt aandacht besteed aan de uitbreidingsfase van het Taakspel.
 • 3e licentietraining: De cursisten wisselen ervaringen uit over de trainingen en het begeleiden. Met de docent kunnen knelpunten besproken worden. Het generalisatieproces bij de leerkracht wordt besproken en we gaan in op het abc-analyseschema.

Wat u verder nog moet weten...

 • Licentie wordt slechts verstrekt aan deelnemers die op grond van evaluaties van de door hen begeleide leerkrachten kunnen aantonen dat ze Taakspel naar tevredenheid  begeleid hebben. De licentie is persoonsgebonden;
 • U kunt deze licentie alleen gebruiken als uw werkgever een geldige Taakspel licentie-overeenkomst heeft met de CED-Groep;
 • Vanaf de start van de licentietraining heeft de schoolbegeleider twee jaar de tijd om de licentie te behalen. Als meetpunt wordt genomen 1 augustus van het kalenderjaar waarin de training plaatsvond. Bijvoorbeeld: 1e training gevolgd op 12 april 2012. Dan moet de cursist op 1 augustus 2014 zijn licentie hebben behaald, of 1e training gevolgd op 20 september 2012, ook dan moet de cursist op 1 augustus 2014 zijn licentie hebben behaald.  Bekijk licentievoorwaarden voor alle Taakspelvarianten.

Data
Deze training wordt dit schooljaar niet ingepland.

Tijd
10.00-16.00, *10.00-15.00 uur, # 10.00-13.00 uur

Kosten
€ 1195,- per persoon, inclusief lunch op dag 1 en 2. 
Inclusief bij de training is de licentiemap Taakspel voor schoolbegeleiders met uitgewerkte trainingen, usb-stick en opdrachtenboekjes, een implementatiehandboek, implementatieformulieren en de instructie-DVD .
Exclusief is de Taakspeldoos voor in de klas.

Plaats
CED-Groep Rotterdam, vergadercentrum

Groepsgrootte
Minimaal 10 en maximaal 25 personen kunnen per groep aan de training deelnemen.
De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Inhoudelijke informatie
Marjon ten Heggeler
m.tenheggeler@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau Aloys Nooijen
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599