sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basistraining Skillis bao (S4745)

Aan de slag met vakoverstijgende 21e eeuwse vaardigheden

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?
Leerkrachten bovenbouw bao, groep 5-8
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
We vinden het allemaal belangrijk dat we onze kinderen opvoeden tot kritische burgers, probleemoplossers, die goed kunnen samenwerken en ook nog betrokken zijn bij de wereld om hen heen. De zogenoemde vaardigheden van de 21e eeuw zijn in het onderwijs vaak vertaald in ingewikkelde modellen. Maar de termen die daarin worden gebruikt, vallen buiten de belevingswereld van onze leerlingen. Hoe kunnen we hen duidelijk maken wat we van hen verwachten? Skillis heeft het complexe vraagstuk over toekomstbestendig leren teruggebracht naar vier kernvaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken. De vier kernvaardigheden zijn vertaald in eenvoudige woorden die beter door leerlingen te begrijpen zijn. namelijk Sterke denker, Doe-het-zelver, Open kijker en Teamspeler.
Voor leerkrachten zijn ze geconcretiseerd in leerinhoud, doelstellingen en activiteiten waaraan u met de leerlingen kunt werken.

Inhoud

In deze cursus maakt u kennis met de vier kernvaardigheden van Skillis. U leert hoe u er in de groep mee aan de slag kunt gaan.

 • kernvaardighedenmodel, waarbij we onder andere inzoomen op een cultuur van leren en denken en Growht en Fixed mindset
 • vijf gouden regels: planning zichtbaar maken, werken met doelen, modelen van gewenst gedrag, leerlingen uitdagen en feedback geven
 • werkvormen voor iedere dag in de klas
 • aan de slag in de groep: van simpele tot ingrijpende interventies.

Resultaat

 • U bent bekend met het kernvaardighedenmodel.
 • U kent de betekenis van de begrippen Growht en Fixed mindset en kan uw lesgeven hiermee verrijken.
 • U kent een aantal praktische activiteiten en werkvormen om te werken aan de 21e -eeuwse vaardigheden.
 • U kunt met de leerlingen werken aan de vier kernvaardigheden.

Wat u verder nog moet weten...

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat gedurende de cursus huiswerkopdrachten maken en/of uitvoeren.
 • Bij de eerste bijeenkomst ontvangt u het Startboek Skillis.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur.

Studiebelasting
15 SBU
Inschrijfformulier
Data, tijd en locatie schooljaar 2019-2020
Utrecht: woensdag 11 maart, 22 april, 17 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Kosten
€ 599,- per deelnemer, inclusief Startboek Skillis en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie 
Hester Oorbeek
h.oorbeek@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599